Administrația locală la zi

Anunț privind dezbaterea publică asupra programului de transport public rutier

Anunt

Anunț privind indexarea taxelor locale și a amenzilor, aplicabile în anul fiscal 2023 care intră în competența de aprobare a Consiliului Județean Dolj, precum și adoptarea unor taxe

Anunt

Consultare publică privind Planul Teritorial pentru o Tranziție Justă în județul Dolj

Anunt

Anunț privind atribuirea de contracte de finanțare nerambursabilă pentru activități nonprofit de interes general

Anunt

UAT DOLJ implementeaza proiectul:"Monitorizarea și menținerea stării de conservare favorabile a speciilor de floră și faună inventariate în Coridorul Jiului", cod SMIS:139929

Anunt

Anunț asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Dolj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului

Anunt

Anunț privind proiectul ”Modernizarea DJ561B”

Anunt

Consultare publică privind Programul de transport public rutier de persoane prin curse regulate în trafic județean, perioada 2022-2029, criteriile de clarificare și selecție a ofertelor, criteriile de atribuire a contractului de delegare a gestiunii, modalitatea de stabilire, ajustare și modificare a tarifelor pentru serviciile publice de transport județean de persoane, model contract, regulament pentru efectuarea serviciului public de transport, caietul de sarcini și valoarea estimată

Anunt

Anunț consultare publică privind indexarea taxelor locale și a amenzilor, aplicabile în anul fiscal 2023 care intră în competența de aprobare a Consiliului Județean Dolj, precum și adoptarea unor taxe

Anunt

Revizuirea planului de management al ariilor naturale protejate ROSCI0045 Coridorul Jiului, ROSPA0010 Bistret si Rezervatiile naturale Locul fosilifer Dranic-2.391 si Padurea Zaval IV.33

Anunt

Anunț privind rezultate selecție dosare depuse la concursul pentru ocuparea unui post vacant de conducere pe perioadă nedeterminată, în regim contractual, de director grad profesional II în cadrul Unității Medico-Sociale Plenița

Concurs

Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea unei functii publice de executie vacanta Birou Audit Public Intern la data de 09.05.2022

Concurs

Anunț privind organizarea concursului în vederea ocupării unui post vacant de conducere pe perioadă nedeterminată, în regim contractual, de Director grad profesional II în cadrul Unității Medico-Sociale Plenița

Concurs

Anunț privind rezultatul final al examenului de promovare organizat de către Consiliul Județean Dolj în data de 03.05.2022

Concurs

Rezultatul obținut la proba scrisă de către candidatul care a participat la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior organizat de către Consiliul Județean Dolj în data de 03.05.2022

Concurs

Rezultatul obținut la proba interviu de către candidatul care a participat la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior organizat de către Consiliul Județean Dolj în data de 03.05.2022

Concurs

Rezultat selecție dosare in vederea participarii la examenul de promovare in gradul profesional imediat superior organizat de Consiliul Județean Dolj in data de 03.05.2022

Concurs

Examen de promovare in grad profesional imediat superior, organizat pentru un functionar public de executie din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Dolj

Concurs

Rezultate evaluare pe anul 2021 privind managementul instituțiilor de cultură - Muzeul Olteniei, Muzeul de Artă

Concurs

Rezultate evaluare pe anul 2021 privind managementul instituțiilor de cultură - Biblioteca Județeană, CJCPCT Dolj, Școala Cornetti

Concurs

Inchide