Administrația locală la zi

ANUNȚ! Începând cu data de 16 martie 2020, activitatea cu publicul la registratura Consiliului Județean Dolj se va desfășura în intervalul 10.00 - 12.00. Accesul la registratură se va face pe intrarea din Strada Olteț

Anunt

Anunț privind organizarea licitației publice deschise pentru închirierea unui cabinet

Anunt

Anunț privind acordarea de finanțări nerambursabile din bugetul județului Dolj pentru activități de tineret

Anunt

Anunț privind acordarea de finanțări nerambursabile pentru activități nonprofit de interes județean - sesiunea a doua

Anunt

Anunț cu privire la contractorii implicați în Proiectul "SPED - Simplificarea Procedurilor prin Eficientizare și Digitalizare la Consiliul Județean" - 25.08.2021

Anunt

Consiliul Judeţean Dolj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de emitere a avizului de mediu de către APM Dolj

Anunt

RA AEROPORTUL INTERNAȚIONAL CRAIOVA anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”EXTINDEREA ȘI MODERNIZAREA AEROPORTULUI INTERNAȚIONAL CRAIOVA”

Anunt

Anunț cu privire la contractorii implicați în Proiectul ”Restaurarea, consolidarea și promovarea monumentului istoric Cula Izvoranu - Geblescu" - 27.07.2021

Anunt

Anunț consultare publică - Consiliul Județean Dolj aduce la cunoștința publică intenția aprobării documentației de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport călători în județul Dolj - 28.07.2021

Anunt

Anunț cu privire la contractorii implicați în Proiectul ”Restaurarea, consolidarea și promovarea monumentului istoric Cula Cernăteștilor" - 20.07.2021

Anunt

Anunț retragere concursuri

Concurs

08 septembrie 2021, ora 10.00 - Erată privind concursul în vederea ocupării funcției publice de execuție de consilier

Concurs

01 septembrie 2021, ora 09.00 - Anunț privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier

Concurs

04 august 2021, ora 15.00 - Rezultatul final la concursul organizat de către Consiliul Județean Dolj în data de 04.08.2021, în vederea ocupării funcției publice vacante de consilier, gradul profesional superior din cadrul Compartimentului G.I.S-IT și Cadastru - Serviciul Amenajarea Teritoriului

Concurs

04 august 2021, ora 12.30 - Rezultatul obținut la proba scrisă a concursului organizat de către Consiliul Județean Dolj în data de 04.08.2021, în vederea ocupării funcției publice vacante de consilier, gradul profesional superior din cadrul Compartimentului G.I.S-IT și Cadastru - Serviciul Amenajarea Teritoriului

Concurs

15 iulie 2021, ora 15.00 - Rezultatul selecției dosarelor la concursul organizat de către Consiliul Județean Dolj în data de 04.08.2021 - proba scrisă în vederea ocupării funcției publice vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior

Concurs

02 iulie 2021, ora 14.30 - Rezultat final la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut organizat de către Consiliul Județean Dolj în data de 01.07.2021

Concurs

02 iulie 2021, ora 12.00 - Rezultatul obținut la proba scrisă a examenului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, organizat de către Consiliul Județean Dolj în data de 01.07.2021

Concurs

01 iulie 2021, ora 15.00 - Rezultat final la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut organizat de către Consiliul Județean Dolj în data de 01.07.2021

Concurs

01 iulie 2021, ora 12.30 - Rezultatul proba scrisa examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut organizat de către Consiliul Județean Dolj în data de 01.07.2021 - proba scrisă

Concurs

Inchide