Administrația locală la zi

ANUNȚ! Începând cu data de 16 martie 2020, activitatea cu publicul la registratura Consiliului Județean Dolj se va desfășura în intervalul 10.00 - 12.00. Accesul la registratură se va face pe intrarea din Strada Olteț

Anunt

Anunț privind proiectul ”Consolidarea capacității instituțiilor publice de învățământ special din județul Dolj în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul Sars-Cov-2”

Anunt

Anunț consultare publică

Anunt

Anunț privind proiectul "Monitorizarea și menținerea stării de conservare favorabile a speciilor de floră și faună inventariate în Coridorul Jiului" cod SMIS 139929

Anunt

Anunț consultare publică privind serviciile publice de transport persoane din județul Dolj

Anunt

Anunț privind proiectul ”Creșterea capacității furnizorilor publici de servicii de asistență socială pentru categoriile vulnerabile din județul Dolj de gestionare a crizei sanitare COVID-19”, Cod SMIS 138299

Anunt

Anunț referitor la proiectul de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole și prețul mediu/tonă de iarbă, pentru anul 2022, în vederea determinării veniturilor obținute din arendare

Anunt

Anunț privind implementarea proiectului ”Creșterea gradului de utilizare a internetului în activitatea educațională a instituțiilor de învățământ special din județul Dolj”, Cod SMIS 2014+ 144180

Anunt

Anunț privind acordarea de finanțări nerambursabile din bugetul județului Dolj pentru activități de tineret

Anunt

Anunț privind organizarea licitației publice deschise pentru închirierea unui cabinet

Anunt

Rezultatul selecției dosarelor la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut organizat de către Consiliul Județean Dolj în data de 06.12.2021 - proba scrisă

Concurs

Rezultatul selecției dosarelor la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut organizat de către Consiliul Județean Dolj în data de 06.12.2021 - proba scrisă

Concurs

Anunț privind rezultatul probei scrise la examenul de promovare în gradul profesional de nivel imediat superior a personalului contractual din cadrul Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Serviciul Urbanism

Concurs

Anunț privind rezultatele finale obținute de către candidații înscriși la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de execuție, în regim contractual, pe perioadă nedeterminată de consilier, gradul profesional IA în cadrul Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Serviciul Amenajarea Teritoriului - Compartimentul GIS-IT și Cadastru

Concurs

Copie la Anunț privind rezultatul probei scrise la examenul de promovare în gradul profesional de nivel imediat superior a personalului contractual din cadrul Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Serviciul Urbanism

Concurs

Rezultate proba interviu la concursul pentru ocuparea postului vacant de execuție, în regim contractual, pe perioadă nedeterminată, de consilier, grad profesional IA, în cadrul Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Serviciul Amenajarea Teritoriului- Compartimentul GIS - IT și Cadastru

Concurs

Rezultat final la concursul organizat în vederea ocupării unui post vacant de conducere pe perioadă nedeterminată, în regim contractual, de Director grad profesional II în cadrul Unității Medico-Sociale Brabova

Concurs

Rezultate proba scrisa la concursul pentru ocuparea postului vacant de execuție în regim contractual, pe perioadă nedeterminată, de consilier, grad profesional IA, în cadrul Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Serviciul Amenajarea Teritoriului- Compartimentul GIS - IT și Cadastru

Concurs

Rezultat proba interviu la concursul organizat în vederea ocupării unui post vacant de conducere pe perioadă nedeterminată, în regim contractual, de Director grad profesional II în cadrul Unității Medico-Sociale Brabova

Concurs

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Comp. Implementare, Monitorizare și Evaluare Proiecte - Direcția Afaceri Europene

Concurs

Inchide