Proiecte de hotărâri ale ședinței ordinare din data de 28.09.2023, ora 14.00         

 
NR. CRT.
DATA ȘEDINȚEI
CONȚINUTUL ARTICOLELOR DIN  HOTĂRÂRE

1

28.09.2023

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Orășenesc ”Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni pe anul 2023 (comisia nr.1 și comisia nr.4)

2

28.09.2023

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Unității Medico-Sociale Amărăștii de Jos, finanțată din venituri proprii și din sursele bugetului propriu al Județului Dolj, cu sumele ce depășesc costul standard/an/pat, pe anul 2023 (comisia nr.1 și comisia nr.4)

3

28.09.2023

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Unității Medico-Sociale Bechet, finanțată din venituri proprii și din sursele bugetului propriu al Județului Dolj, cu sumele ce depășesc costul standard/an/pat, pe anul 2023 (comisia nr.1 și comisia nr.4)

4

28.09.2023

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Unității Medico-Sociale Brabova, finanțată de la bugetul de stat, prin Direcția de Sănătate Publică Dolj, din venituri proprii și din sursele bugetului propriu al Județului Dolj, cu sumele ce depășesc costul standard/an/pat, pe anul 2023 (comisia nr.1 și comisia nr.4)

5

28.09.2023

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Unității Medico-Sociale Cetate, finanțată din venituri proprii și din sursele bugetului propriu al Județului Dolj, cu sumele ce depășesc costul standard/an/pat, pe anul 2023 (comisia nr.1 și comisia nr.4)

6

28.09.2023

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Unității Medico-Sociale Melinești, finanțată de la bugetul de stat, prin Direcția de Sănătate Publică Dolj, din venituri proprii și din sursele bugetului propriu al Județului Dolj, cu sumele ce depășesc costul standard/an/pat, pe anul 2023 (comisia nr.1 și comisia nr.4)

7

28.09.2023

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Unității Medico-Sociale Plenița, finanțată din venituri proprii și din sursele bugetului propriu al Județului Dolj, cu sumele ce depășesc costul standard/an/pat, pe anul 2023 (comisia nr.1 și comisia nr.4)

8

28.09.2023

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Unității Medico-Sociale Sadova, finanțată de la bugetul de stat, prin Direcția de Sănătate Publică Dolj, din venituri proprii și din sursele bugetului propriu al Județului Dolj, cu sumele ce depășesc costul standard/an/pat, pe anul 2023 (comisia nr.1 și comisia nr.4)

9

28.09.2023

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Dolj pe anul 2023 (comisia nr.1 și comisia nr.3)

10

28.09.2023

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Bibliotecii Județene ”Alexandru și Aristia Aman”, pe anul 2023 (comisia nr.1 și comisia nr.4)

11

28.09.2023

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Muzeului Olteniei Craiova, pe anul 2023 (comisia nr.1 și comisia nr.4)

12

28.09.2023

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Muzeului de Artă Craiova, pe anul 2023 (comisia nr.1 și comisia nr.4)

13

28.09.2023

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj, pe anul 2023 (comisia nr.1 și comisia nr.4)

14

28.09.2023

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Liceului Tehnologic Special ”Beethoven”,  pe anul 2023 (comisia nr.1 și comisia nr.4)

15

28.09.2023

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă ”Sf. Vasile” Craiova, pe anul 2023 și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă ”Sf. Vasile” Craiova, pe anul 2023 (comisia nr.1 și comisia nr.4)

16

28.09.2023

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Județean Știința ”U” Craiova, pe anul 2023 (comisia nr.1 și comisia nr.4)

17

28.09.2023

Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării și a protocolului de cooperare dintre Județul Dolj și Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Craiova, în vederea organizării Galei Scriitorilor din Oltenia (comisia nr.1 și comisia nr.4)

18

28.09.2023

Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării și a protocolului de cooperare dintre Unitatea Administrativ Teritorială Județul Dolj prin Consiliul Județean Dolj și Fundația – Revista ”Scrisul Românesc” în vederea realizării proiectului ”Omul sau Opera?” (comisia nr.1 și comisia nr.4)

19

28.09.2023

Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării și a protocolului de cooperare dintre Județul Dolj și Universitatea din Craiova – Facultatea de Mecanică pentru organizarea manifestărilor dedicate împlinirii a 75 de ani de învățământ superior în domeniul Ingineriei Mecanice în cadrul Facultății de Mecanică a Universității din Craiova (comisia nr.1 și comisia nr.4)

20

28.09.2023

Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării și a protocolului de cooperare dintre Județul Dolj și Inspectoratul Județean de Poliție Dolj, în vederea achiziționării a două aparate drug test (comisia nr.1)

21

28.09.2023

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Dolj pe anul 2023 și rectificarea listei sinteză a obiectivelor de investiții pentru anul 2023 (comisia nr.1)

22

28.09.2023

Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special împuterniciților Județului Dolj la S.C. Parc – Turism S.A. Craiova pentru a aproba în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, Actul constitutiv actualizat al societății (comisia nr.3 și comisia nr.6)

23

28.09.2023

Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special împuterniciților Județului Dolj la S.C. Parc – Turism S.A. Craiova pentru a aproba în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, Contractul de servicii de audit statutar pentru exercițiul financiar (încheiat/care se încheie) la data de 31.12.2023, 31.12.2024, 31.12.2025 (comisia nr.3 și comisia nr.6)

24

28.09.2023

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei, statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor Dolj (comisia nr.3 și comisia nr.5)

25

28.09.2023

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții pentru Biblioteca Județeană ”Alexandru și Aristia Aman” (comisia nr.4 și comisia nr.5)

26

28.09.2023

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții pentru Școala Populară de Arte și Meserii ”Cornetti” (comisia nr.4 și comisia nr.5)

27

28.09.2023

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții pentru Unitatea Medico-Socială Bechet (comisia nr.4 și comisia nr.5)

28

28.09.2023

Proiect de hotărâre privind numirea membrilor – reprezentanți ai Consiliului Județean Dolj în Consiliul de Administrație și în grupul de acțiune antibullying constituite în cadrul Școlii Gimnaziale Speciale ”Sf. Mina” Craiova, pentru anul școlar 2023 – 2024 (comisia nr.4)

29

28.09.2023

Proiect de hotărâre privind numirea membrilor – reprezentanți ai Consiliului Județean Dolj în Consiliul de Administrație și în grupul de acțiune antibullying constituite în cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă ”Sf. Vasile” Craiova, pentru anul școlar 2023 – 2024 (comisia nr.4)

30

28.09.2023

Proiect de hotărâre privind numirea membrilor – reprezentanți ai Consiliului Județean Dolj în Consiliul de Administrație și în grupul de acțiune antibullying constituite în cadrul Liceului Tehnologic Special Beethoven Craiova, pentru anul școlar 2023 – 2024 (comisia nr.4)

31

28.09.2023

Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Județean Dolj ca membru în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Dolj (comisia nr.4)

32

28.09.2023

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Dolj ca membri în Consiliul de Administrație și în grupul de acțiune antibullying în cadrul Palatului Copiilor Craiova, pentru anul școlar 2023 – 2024 (comisia nr.4)

33

28.09.2023

Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al R.A. Aeroportul Internațional Craiova asupra unor terenuri aparținând domeniului public al Județului Dolj (comisia nr.1)

34

28.09.2023

Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de trecere cu titlu gratuit asupra unei suprafețe de 421 mp din terenul aflat în domeniul public al U.A.T. Județul Dolj, situat în comuna Almăj, identificat cu numărul cadastral 31616 (comisia nr.1)

35

28.09.2023

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr.154/2022 a Consiliului Județean Dolj privind solicitarea trecerii unui imobil-teren situat pe teritoriul administrativ al localității Ghercești din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne în domeniul public al județului Dolj (comisia nr.1)

36

28.09.2023

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.337/25.11.2022 a Consiliului Județean Dolj (comisia nr.1)

37

28.09.2023

Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită, pe termen de 10 ani, a utilajelor, echipamentelor și dotărilor aferente contractului de execuție lucrări din cadrul proiectului ”Valorificarea durabilă a monumentului istoric Casa Dianu din localitatea Craiova, județul Dolj prin crearea unui Muzeu al Cărții și Exilului Românesc și introducerea acestuia în circuitul turistic”; cod SMIS:116171 (comisia nr.1 și comisia nr.4)

38

28.09.2023

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Dolj, în calitate de membru fondator, la constituirea Grupării Europene de Cooperare Teritorială (GECT) ”Dunărea de Mijloc” (comisia nr.6)

39

28.09.2023

Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de utilizare pentru mijloace auto și utilaje proprii din dotarea S.P.L.D.P. DOLJ S.A. și a tarifelor pentru mijloace auto și utilaje închiriate de la terți altele decât cele din dotarea S.P.L.D.P. DOLJ S.A. (comisia nr.1 și comisia nr.2)

40

28.09.2023

Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării ”Programului de transport public rutier de persoane prin curse regulate în trafic județean” (comisia nr.3)

41

28.09.2023

Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr.1 la protocolul de cooperare încheiat între Consiliul Județean Dolj și S.C. Salubritate Craiova S.R.L. pentru prestarea serviciului public de adăpostire a animalelor ce fac obiectul ordinului de plasare în adăpost (comisia nr.2 și comisia nr.3)

42

28.09.2023

Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică ”Extindere rețele de apă și canalizare în comunele Cârcea și Malu Mare – Extindere rețele de alimentare cu apă și canalizare, inclusiv stație de pompare apă uzată și conductă de refulare pe str. Aeroportului (DJ652A), com. Cârcea, jud. Dolj” (comisia nr.2 și comisia nr.6)

Proiect de hotărâre în afara ordinii de zi

28.09.2023

Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului propriu al judeţului Dolj pe primele 6 luni ale anului 2023 şi a contului de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe primele 6 luni ale anului 2023 (comisia nr. 1)
Proiect de hotărâre în afara ordinii de zi 28.09.2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării și a protocolului de cooperare dintre Județul Dolj și Societatea Studențească de Chirurgie din România, Sucursala Craiova pentru organizarea Congresului Anual de Chirurgie pentru Studenți și Tineri Doctori (The Annual Congress of Surgery for Students and Young Doctors) (comisia nr. 1)
 
 
 
Proiecte de hotărâri ale ședinței extraordinare din data de 07.09.2023, ora 10.00         

 
NR. CRT.
DATA ȘEDINȚEI
CONȚINUTUL ARTICOLELOR DIN  HOTĂRÂRE

1

07.09.2023
Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii de către Județul Dolj a proiectului ”Asigurarea accesului la educație a elevilor din județul Dolj prin achiziția de microbuze mai puțin poluante” în cadrul Programului privind îmbunătățirea calității aerului și reducerea cantității de emisii de gaze cu efect de seră, prin utilizarea pentru transportul elevilor a autovehiculelor mai puțin poluante de tipul microbuzelor electrice, hibride și alimentate cu gaz natural comprimat (comisia nr. 4)
2 07.09.2023

Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr.1 la acordul de parteneriat nr.34729/09.12.2022 încheiat între Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Dolj, în calitate de lider de parteneriat și unitățile administrativ-teritoriale din județele Dolj, Olt și Mehedinți, în vederea implementării proiectului ”Traseu Eurovelo 6 Mehedinți – Dolj - Olt” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C11/I.4, Componenta 11 – Turism și cultură, Investiția I.4. ”Implementarea a 3.000 km trasee cicloturistice” (comisia nr.4)

Proiect de hotărâre în afara ordinii de zi
07.09.2023
 
 
Proiecte de hotărâri ale ședinței ordinare din data de 31.08.2023, ora 14.00         

 
NR. CRT.
DATA ȘEDINȚEI
CONȚINUTUL ARTICOLELOR DIN  HOTĂRÂRE
1
31.08.2023
2
31.08.2023
3
31.08.2023
4
31.08.2023
5
31.08.2023
6
31.08.2023
7
31.08.2023
8
31.08.2023
9
31.08.2023
10
31.08.2023
11
31.08.2023
Proiect de hotărâre în afara ordinii de zi 31.08.2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea întreprinderii demersurilor necesare participării U.A.T. Județul Dolj ca membru fondator la înființarea "Organizației de Management al Destinației Dolj" (comisia nr 6)
 
Proiecte de hotărâri ale ședinței extraordinare din data de 10.08.2023, ora 11.00         

 
NR. CRT.
DATA ȘEDINȚEI
CONȚINUTUL ARTICOLELOR DIN  HOTĂRÂRE
1
10.08.2023
2
10.08.2023
3
10.08.2023
Proiect de hotărâre în afara ordinii de zi
10.08.2023
Proiect de hotărâre în afara ordinii de zi
10.08.2023
 
Proiecte de hotărâri ale ședinței ordinare din data de 27.07.2023, ora 14.00         

 
NR. CRT.
DATA ȘEDINȚEI
CONȚINUTUL ARTICOLELOR DIN  HOTĂRÂRE
1
27.07.2023
2
27.07.2023
3
27.07.2023
4
27.07.2023
5
27.07.2023
6
27.07.2023
7
27.07.2023
8
27.07.2023
9
27.07.2023
10
27.07.2023
11
27.07.2023
12
27.07.2023
13
27.07.2023
14
27.07.2023
Proiect de hotărâre în afara ordinii de zi
27.07.2023
Proiect de hotărâre în afara ordinii de zi
27.07.2023
 
Proiecte de hotărâri ale ședinței ordinare din data de 27.06.2023, ora 14.00         

 
NR. CRT.
DATA ȘEDINȚEI
CONȚINUTUL ARTICOLELOR DIN  HOTĂRÂRE
1
27.06.2023
2
27.06.2023
3
27.06.2023
4
27.06.2023
5
27.06.2023
6
27.06.2023
7
27.06.2023
8
27.06.2023
9
27.06.2023
10
27.06.2023
11
27.06.2023
12
27.06.2023
13
27.06.2023
14
27.06.2023
15
27.06.2023
16
27.06.2023
17
27.06.2023
18
27.06.2023
19
27.06.2023
20
27.06.2023
21
27.06.2023
22
27.06.2023
23
27.06.2023
24
27.06.2023
25
27.06.2023
 
Proiecte de hotărâri ale ședinței extraordinare din data de 22.06.2023, ora 11.00         

 
 
Proiecte de hotărâri ale ședinței ordinare din data de 25.05.2023, ora 14.00         

 
NR. CRT.
DATA ȘEDINȚEI
CONȚINUTUL ARTICOLELOR DIN  HOTĂRÂRE
1
25.05.2023
2
25.05.2023
3
25.05.2023
4
25.05.2023
5
25.05.2023
6
25.05.2023
7
25.05.2023
8
25.05.2023
9
25.05.2023
10
25.05.2023
11
25.05.2023
12
25.05.2023
13
25.05.2023
14
25.05.2023
15
25.05.2023
16
25.05.2023
17
25.05.2023
18
25.05.2023
19
25.05.2023
20
25.05.2023
21
25.05.2023
22
25.05.2023
23
25.05.2023
24
25.05.2023
 
Proiecte de hotărâri ale ședinței extraordinare din data de 12.05.2023, ora 11.00         

 
NR. CRT.
DATA ȘEDINȚEI
CONȚINUTUL ARTICOLELOR DIN  HOTĂRÂRE
1
12.05.2023
2
12.05.2023
3
12.05.2023
4
12.05.2023
5
12.05.2023
 
Proiecte de hotărâri ale ședinței ordinare din data de 28.04.2023, ora 12.00         

 
NR. CRT.
DATA ȘEDINȚEI
CONȚINUTUL ARTICOLELOR DIN  HOTĂRÂRE
1
28.04.2023
2
28.04.2023
3
28.04.2023
4
28.04.2023
5
28.04.2023
6
28.04.2023
7
28.04.2023
8
28.04.2023
9
28.04.2023
10
28.04.2023
11
28.04.2023
12
28.04.2023
13
28.04.2023
14
28.04.2023
15
28.04.2023
16
28.04.2023
17
28.04.2023
18
28.04.2023
19
28.04.2023
20
28.04.2023
21
28.04.2023
22
28.04.2023
23
28.04.2023
24
28.04.2023
25
28.04.2023
 
Proiecte de hotărâri ale ședinței extraordinare din data de 20.04.2023, ora 10.00         

 
NR. CRT.
DATA ȘEDINȚEI
CONȚINUTUL ARTICOLELOR DIN  HOTĂRÂRE
1
20.04.2023
2
20.04.2023
3
20.04.2023
4
20.04.2023
5
20.04.2023
6
20.04.2023
 
Proiecte de hotărâri ale ședinței ordinare din data de 28.03.2023, ora 14.00         

 
NR. CRT.
DATA ȘEDINȚEI
CONȚINUTUL ARTICOLELOR DIN  HOTĂRÂRE
1
28.03.2023
2
28.03.2023
3
28.03.2023
4
28.03.2023
5
28.03.2023
6
28.03.2023
7
28.03.2023
8
28.03.2023
9
28.03.2023
10
28.03.2023
11
28.03.2023
12
28.03.2023
13
28.03.2023
14
28.03.2023
15
28.03.2023
16
28.03.2023
17
28.03.2023
18
28.03.2023
19
28.03.2023
20
28.03.2023
21
28.03.2023
22
28.03.2023
23
28.03.2023
24
28.03.2023
25
28.03.2023
26
28.03.2023
27
28.03.2023
28
28.03.2023
Proiect de hotărâre în afara ordinii de zi
28.03.2023
Proiect de hotărâre în afara ordinii de zi
28.03.2023
 
Proiecte de hotărâri ale ședinței extraordinare din data de 17.03.2023, ora 12.00         

 
NR. CRT.
DATA ȘEDINȚEI
CONȚINUTUL ARTICOLELOR DIN  HOTĂRÂRE
1
17.03.2023
2
17.03.2023
3
17.03.2023
4
17.03.2023
5
17.03.2023
 
Proiecte de hotărâri ale ședinței extraordinare din data de 06.03.2023, ora 11.00         

 
 
Proiecte de hotărâri ale ședinței extraordinare din data de 24.02.2023, ora 14.00         

 
NR. CRT.
DATA ȘEDINȚEI
CONȚINUTUL ARTICOLELOR DIN  HOTĂRÂRE
1
24.02.2023
2
24.02.2023
3
24.02.2023
4
24.02.2023
5
24.02.2023
6
24.02.2023
7
24.02.2023
8
24.02.2023
9
24.02.2023
10
24.02.2023
11
24.02.2023
 
Proiecte de hotărâri ale ședinței extraordinare din data de 14.02.2023, ora 11.00         

 
NR. CRT.
DATA ȘEDINȚEI
CONȚINUTUL ARTICOLELOR DIN  HOTĂRÂRE
1
14.02.2023
Depunerea jurământului prevăzut la art.117 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, de către supleanții ale căror mandate de consilieri județeni au fost validate prin încheiere civilă, pronunțată de Tribunalul Dolj în Dosarul nr.113/63/2023.
2
14.02.2023
 
Proiecte de hotărâri ale ședinței ordinare din data de 02.02.2023, ora 14.00         

 
NR. CRT.
DATA ȘEDINȚEI
CONȚINUTUL ARTICOLELOR DIN  HOTĂRÂRE
1
02.02.2023
2
02.02.2023
3
02.02.2023
4
02.02.2023
5
02.02.2023
6
02.02.2023
7
02.02.2023
8
02.02.2023
9
02.02.2023
10
02.02.2023
11
02.02.2023
12
02.02.2023
13
02.02.2023
14
02.02.2023
15
02.02.2023
16
02.02.2023
17
02.02.2023
18
02.02.2023
19
02.02.2023
20
02.02.2023
21
02.02.2023
22
02.02.2023
23
02.02.2023
24
02.02.2023
25
02.02.2023
26
02.02.2023
27
02.02.2023
28
02.02.2023
29
02.02.2023
30
02.02.2023
31
02.02.2023
32
02.02.2023
33
02.02.2023
34
02.02.2023
35
02.02.2023
36
02.02.2023
37
02.02.2023
Proiect de hotărâre în afara ordinii de zi
02.02.2023
 
Proiecte de hotărâri ale ședinței extraordinare din data de 27.01.2023, ora 13.00         

 
 
Proiecte de hotărâri ale ședinței ordinare din data de 17.01.2023, ora 14.00         

 
NR. CRT.
DATA ȘEDINȚEI
CONȚINUTUL ARTICOLELOR DIN  HOTĂRÂRE
1
17.01.2023
2
17.01.2023
3
17.01.2023
4
17.01.2023
5
17.01.2023
6
17.01.2023
7
17.01.2023
8
17.01.2023
9
17.01.2023
10
17.01.2023
11
17.01.2023
12
17.01.2023
13
17.01.2023
Proiect de hotărâre în afara ordinii de zi
17.01.2023
 
Proiecte de hotărâri ale ședinței extraordinare din data de 11.01.2023, ora 10.00         

 
NR. CRT.
DATA ȘEDINȚEI
CONȚINUTUL ARTICOLELOR DIN  HOTĂRÂRE
1
11.01.2023
2
11.01.2023
3
11.01.2023
4
11.01.2023
5
11.01.2023
6
11.01.2023
7
11.01.2023
8
11.01.2023
9
11.01.2023
10
11.01.2023
11
11.01.2023
 
Proiecte de hotărâri ale ședinței extraordinare din data de 30.12.2022, ora 10.00         

 
NR. CRT.
DATA ȘEDINȚEI
CONȚINUTUL ARTICOLELOR DIN  HOTĂRÂRE
1
30.12.2022
 
Proiecte de hotărâri ale ședinței extraordinare din data de 22.12.2022, ora 10.00         

 
 
Proiecte de hotărâri ale ședinței extraordinare din data de 14.12.2022, ora 10.30         

 
NR. CRT.
DATA ȘEDINȚEI
CONȚINUTUL ARTICOLELOR DIN  HOTĂRÂRE
1
14.12.2022
2
14.12.2022
3
14.12.2022
Proiect de hotărâre în afara ordinii de zi
14.12.2022
 
Proiecte de hotărâri ale ședinței ordinare din data de 16.12.2022, ora 14.00         

 
NR. CRT.
DATA ȘEDINȚEI
CONȚINUTUL ARTICOLELOR DIN  HOTĂRÂRE
1
16.12.2022
2
16.12.2022
3
16.12.2022
4
16.12.2022
5
16.12.2022
6
16.12.2022
7
16.12.2022
8
16.12.2022
9
16.12.2022
10
16.12.2022
11
16.12.2022
12
16.12.2022
Proiect de hotărâre în afara ordinii de zi
16.12.2022
Proiect de hotărâre în afara ordinii de zi
16.12.2022
 
 
Proiecte de hotărâri ale ședinței extraordinare din data de 08.12.2022, ora 11.30         

 
NR. CRT.
DATA ȘEDINȚEI
CONȚINUTUL ARTICOLELOR DIN  HOTĂRÂRE
1
08.12.2022
2
08.12.2022
Proiect de hotărâre în afara ordinii de zi
08.12.2022
 
 
Proiecte de hotărâri ale ședinței ordinare din data de 25.11.2022, ora 14.00         

 
NR. CRT.
DATA ȘEDINȚEI
CONȚINUTUL ARTICOLELOR DIN  HOTĂRÂRE
1
25.11.2022
2
25.11.2022
3
25.11.2022
4
25.11.2022
5
25.11.2022
6
25.11.2022
7
25.11.2022
8
25.11.2022
9
25.11.2022
10
25.11.2022
11
25.11.2022
12
25.11.2022
13
25.11.2022
14
25.11.2022
15
25.11.2022
16
25.11.2022
17
25.11.2022
18
25.11.2022
19
25.11.2022
20
25.11.2022
21
25.11.2022
22
25.11.2022
23
25.11.2022
24
25.11.2022
25
25.11.2022
26
25.11.2022
27
25.11.2022
28
25.11.2022
Proiect de hotărâre în afara ordinii de zi
25.11.2022
Proiect de hotărâre în afara ordinii de zi
25.11.2022
 
Proiecte de hotărâri ale ședinței ordinare din data de 28.10.2022, ora 12.00         

 
NR. CRT.
DATA ȘEDINȚEI
CONȚINUTUL ARTICOLELOR DIN  HOTĂRÂRE
1
28.10.2022
2
28.10.2022
3
28.10.2022
4
28.10.2022
5
28.10.2022
6
28.10.2022
7
28.10.2022
8
28.10.2022
9
28.10.2022
10
28.10.2022
11
28.10.2022
12
28.10.2022
13
28.10.2022
14
28.10.2022
15
28.10.2022
16
28.10.2022
17
28.10.2022
18
28.10.2022
19
28.10.2022
20
28.10.2022
21
28.10.2022
22
28.10.2022
23
28.10.2022
24
28.10.2022
25
28.10.2022
26
28.10.2022
27
28.10.2022
28
28.10.2022
29
28.10.2022
30
28.10.2022
31
28.10.2022
32
28.10.2022
33
28.10.2022
34
28.10.2022
35
28.10.2022
36
28.10.2022
37
28.10.2022
38
28.10.2022
 
Proiecte de hotărâri ale ședinței extraordinare din data de 18.10.2022, ora 11.30         

 
 
Proiecte de hotărâri ale ședinței extraordinare din data de 07.10.2022, ora 11.30         

 
NR. CRT.
DATA ȘEDINȚEI
CONȚINUTUL ARTICOLELOR DIN  HOTĂRÂRE
1
07.10.2022
2
07.10.2022
3
07.10.2022
4
07.10.2022
5
07.10.2022
 
Proiecte de hotărâri ale ședinței ordinare din data de 27.09.2022, ora 14.00         

 
NR. CRT.
DATA ȘEDINȚEI
CONȚINUTUL ARTICOLELOR DIN  HOTĂRÂRE
1
27.09.2022
2
27.09.2022
3
27.09.2022
4
27.09.2022
5
27.09.2022
6
27.09.2022
7
27.09.2022
8
27.09.2022
9
27.09.2022
10
27.09.2022
11
27.09.2022
12
27.09.2022
13
27.09.2022
14
27.09.2022
15
27.09.2022
16
27.09.2022
17
27.09.2022
18
27.09.2022
19
27.09.2022
20
27.09.2022
 
 
Proiecte de hotărâri ale ședinței extraordinare din data de 16.09.2022, ora 11.00         

 
NR. CRT.
DATA ȘEDINȚEI
CONȚINUTUL ARTICOLELOR DIN  HOTĂRÂRE
1
16.09.2022
Proiect de hotărâre în afara ordinii de zi
16.09.2022
 
Proiecte de hotărâri ale ședinței extraordinare din data de 12.09.2022, ora 11.00         

 
NR. CRT.
DATA ȘEDINȚEI
CONȚINUTUL ARTICOLELOR DIN  HOTĂRÂRE
1
12.09.2022
2
12.09.2022
3
12.09.2022
4
12.09.2022
5
12.09.2022
6
12.09.2022
7
12.09.2022
8
12.09.2022
9
12.09.2022
10
12.09.2022
11
12.09.2022
12
12.09.2022
13
12.09.2022
14
12.09.2022
15
12.09.2022
16
12.09.2022
17
12.09.2022
18
12.09.2022
19
12.09.2022
20
12.09.2022
21
12.09.2022
22
12.09.2022
23
12.09.2022

 

Proiecte de hotărâri ale ședinței ordinare din data de 26.08.2022, ora 12.00         

 
NR. CRT.
DATA ȘEDINȚEI
CONȚINUTUL ARTICOLELOR DIN  HOTĂRÂRE
1
26.08.2022
2
26.08.2022
3
26.08.2022
4
26.08.2022
5
26.08.2022
6
26.08.2022
7
26.08.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții pentru Muzeul Olteniei Craiova(comisia nr.4 și comisia nr.5)
8
26.08.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării regulamentului de organizare și funcționare pentru Spitalul Orășenesc ”Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni(comisia nr.4 și comisia nr.5)
9
26.08.2022 Proiect de hotărâre privind prelungirea mandatului reprezentantului Ministerului Finanțelor ca administrator provizoriu în cadrul Consiliului de administrație al R.A. Aeroportul Internațional Craiova(comisia nr.3 și comisia nr.6)
10
26.08.2022 Proiect de hotărâre privind includerea în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Dolj a unui imobil teren, situat în municipiul Craiova, Calea București, nr.24, județul Dolj(comisia nr.1)
11
26.08.2022 Proiect de hotărâre privind darea în administrare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj a unei clădiri și împrejmuirea imobilului situat în Municipiul Craiova, str. General Dragalina, nr. 60A, județul Dolj(comisia nr.1 și comisia nr.6)
12
26.08.2022 Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea nr.157/25.05.2022 a Consiliului Județean Dolj privind emiterea acordului de principiu pentru schimbarea destinației a trei imobile teren, situate în Craiova, strada Tabaci nr.1(comisia nr.1)
13
26.08.2022 Proiect de hotărâre privind declararea de interes public județean a bunului imobil-clădire ”Centrul Internațional Constantin Brâncuși – Centru Turistic Interactiv” precum și înscrierea acestuia în domeniul public al Județului Dolj(comisia nr.1 și comisia nr.2)
14
26.08.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea ”Strategiei de Turism a județului Dolj pentru perioada 2021-2027”(comisia nr.4)
 

 

Proiecte de hotărâri ale ședinței ordinare din data de 14.07.2022, ora 12.00         

 
NR. CRT.
DATA ȘEDINȚEI
CONȚINUTUL ARTICOLELOR DIN  HOTĂRÂRE
1
14.07.2022
2
14.07.2022
3
14.07.2022
4
14.07.2022
5
14.07.2022
6
14.07.2022
7
14.07.2022
8
14.07.2022
9
14.07.2022
10
14.07.2022
11
14.07.2022
12
14.07.2022
13
14.07.2022
14
14.07.2022
15
14.07.2022
16
14.07.2022
 
 
Proiecte de hotărâri ale ședinței ordinare din data de 30.06.2022, ora 14.00         

 
NR. CRT.
DATA ȘEDINȚEI
CONȚINUTUL ARTICOLELOR DIN  HOTĂRÂRE
1
30.06.2022
2
30.06.2022
3
30.06.2022
4
30.06.2022
5
30.06.2022
6
30.06.2022
7
30.06.2022
8
30.06.2022
9
30.06.2022
10
30.06.2022
11
30.06.2022
12
30.06.2022
13
30.06.2022
14
30.06.2022
15
30.06.2022
16
30.06.2022
17
30.06.2022
18
30.06.2022
19
30.06.2022
20
30.06.2022
21
30.06.2022
22
30.06.2022
23
30.06.2022
24
30.06.2022
25
30.06.2022
26
30.06.2022
27
30.06.2022
28
30.06.2022
Proiect de hotărâre în afara ordinii de zi 30.06.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Creșterea gradului de siguranță a Aeroportului Internațional Craiova prin achiziționarea de echipamente specifice
Proiect de hotărâre în afara ordinii de zi 30.06.2022

Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării și a protocolului de cooperare dintre Consiliul Județean Dolj și ISJ Dolj pentru premierea elevilor din județul Dolj care au obținut media 10 la examenul de evaluare națională sesiunea iunie 2022 sau la examenul de bacalaureat național sesiunea iunie 2022

Proiect de hotărâre în afara ordinii de zi 30.06.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării și a protocolului de coooperare dintre Unitatea Administrativ Teritorială Județul Dolj prin Consiliul Județean Dolj și Teatrul Național "Marin Sorescu" în vederea organizării celei de-a IV-a ediții a Festivalului Tinerilor Regizori -  Theater Networking Talents
Inchide