Post Image


        
Achiziții directe - clarificări, răspunsuri la clarificări, documentații, după caz.
 
23.04.2024 - Răspuns clarificări privind achiziția directă având ca obiect Servicii de supervizare a lucrărilor prin diriginți de șantier pentru obiectivul de investiții Casa Memorială Elena Farago", în cadrul proiectului Biblioteca hub activ de învățare digitală pentru comunitatea județului Dolj" 
 
29.03.2024 - Răspuns clarificări privind achiziția directă având ca obiect Achiziția de materiale de întreținere auto necesare în sezonul cald"  publicată în SEAP la secțiunea Anunțuri,Publicitate cu nr. ADV1415529/26.03.2024
 
07.03.2024 - Răspuns clarificări privind achiziția directă având ca obiect Servicii de medicina muncii pentru salariații aparatului de specialitate al Consiliului Județean Dolj" publicată în SEAP la secțiunea Anunțuri,Publicitate cu nr. ADV1410702/05.03.2024
 
23.01.2024 - Răspuns clarificări achiziția directă -  Servicii de elaborare "Plan Urbanistic Zonal - pentru introducerea în intravilan și reglementare urbanistică în vederea construirii Parcului industrial nr.3" - publicat în SEAP având nr. ADV1402060/22.01.2024
 
23.11.2023 - Răspuns clarificări achiziția directă -  "Servicii de elaborare Proiect tehnic de execuție actualizat la data finalizării lucrărilor - "as built", inclusiv viza verificatori atestați în domeniu pentru investiția "Creșterea eficienței energetice, a rezistenței și stabilității clădirii publice (Corp C2), situată în str. Tabaci, nr.1, Municipiul Craiova, județul Dolj, cod SMIS 125292, în cadrul POR 2014-2020, Axa 3".", publicat în SEAP având nr. ADV1396491
 
 
12.10.2023 - Răspuns clarificări achiziția directă -  "Lucrări de intervenție necesare îndeplinirii normelor de securitate la incendiu pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu pentru obiectivul Stație de Sortare și Stație de Compostare Mofleni-Craiova", publicat în SEAP având nr. ADV1387075
 
29.9.2023 - Referitor la achiziția directă -  "Lucrări de intervenție necesare îndeplinirii normelor de securitate la incendiu pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu pentru obiectivul Stație de Sortare și Stație de Compostare Mofleni-Craiova", publicat în SEAP având nr. ADV1387075
 
 
21.09.2023 - Referitor: Achiziția publică: "Modernizare și extindere instalație de distribuție a gazelor medicale etajul III, secția Cardiologie - Spitalul Clinic Județean de Urgență", publicat în SEAP la secțiunea Anunțuri Publicitare având nr. ADV1384525/15.09.2023
 
20.09.2023 - Referitor: Achiziția publică: "Modernizare și extindere instalație de distribuție a gazelor medicale etajul III, secția Cardiologie - Spitalul Clinic Județean de Urgență", publicat în SEAP la secțiunea Anunțuri Publicitare având nr. ADV1384525/15.09.2023
 
14.09.2023 - Referitor: Achiziția directă: "Servicii de consultanță în protecția contra incendiilor și a exploziilor și în controlul incendiilor și al exploziilor", în vederea elaborării documentației tehnice pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu în cadrul proiectului "Valorificarea durabilă a monumentului istoric Casa Dianu din localitatea Craiova, județul Dolj prin crearea unui Muzeu al Cărții și Exilului Românesc și introducerea acestuia în circuitul turistic", cod SMIS 116171
 
10.07.2023 - Răspuns clarificări privind achiziția directă - "Servicii de informare și publicitate" în cadrul proiectului "Traseu EuroVelo 6 Mehedinți-Dolj-Olt", cod proiect C11-PI1-5 ADV nr. 1372939 din 05.07.2023

18.05.2023 - Răspuns clarificări privind achiziția publică "Asigurare imobile", publicată în SEAP cu nr. ADV1364624/17.05.2023

Răspuns clarificări

06.04.2023 - Răspuns clarificări privind achiziția directă având ca obiect "Servicii de mentenanță și găzduire site www.dolj-deseuri.ro", publicată în SEAP cu nr. ADV1355416/04.04.2023

Răspuns clarificări

10.03.2023 - Răspuns clarificări privind achiziția directă având ca obiect servicii de întocmire a unui "Studiu de audibilitate în vederea dezvoltării și completării sistemului de avertizare - alarmare al populației în situație de protecție civilă la nivelul județului Dolj", publicată în SEAP cu nr. ADV1348707/06.03.2023
 
03.03.2023 - Răspuns clarificări privind achiziția directă având ca obiect Servicii de legătorie și arhivare a documentelor pentru Consiliul Județean Dolj" publicată în SEAP la secțiunea Anunțuri,Publicitate cu nr. ADV1347536/28.02.2023
 
06.02.2023 - Răspuns clarificări privind achiziția directă având ca obiect: Furnizare tablete cu suport, LCD-uri cu suport și laptop-uri cu software inclus (sistem de operare și Office)” în cadrul proiectului Restaurarea, consolidarea și promovarea monumentului istoric Cula Cernăteștilor”, cod SMIS: 116268 publicată în SEAP cu nr. ADV1342442
 
13.12.2022 - Răspuns clarificări privind achiziția directă Servicii de promovare - video și on-line(componentă din cadrul proiectului „Valorificarea durabilă a monumentului istoric Casa Dianu din localitatea Craiova, județul Dolj, prin crearea unui Muzeu al Cărții și Exilului Românesc și introducerea acestuia în circuitul turistic” cod SMIS 116171) - publicată în SEAP la secțiunea Publicitate Anunțuri, cu nr. ADV1334418/07.12.2022
 
29.11.2022 - Răspuns clarificări privind achiziția având ca obiect: Servicii de întreținere a instalației de încălzire ce deservește partea clădirii în care își desfășoară activitatea Consiliul Județean Dolj, pentru perioada decembrie 2022 - aprilie 2022" publicată în SEAP cu nr. ADV1332791/25.11.2022
 
22.11.2022 - Răspuns clarificări privind achiziția având ca obiect: Elaborare documentație cadastrală de prima înregistrare/actualizare informații tehnice a tronsoanelor din drum județean DJ605A și DJ606A" publicată în SEAP cu nr. ADV1331356/22.11.2022
 
18.11.2022 - Răspuns clarificări privind achiziția având ca obiect: Servicii de întocmirea a 3 rapoarte de evaluare pentru stabilirea valorii de piaţă a terenului în suprafaţă de 184 mp, situat în municipiul Craiova, strada Fraţii Goleşti, nr. 2G, în vederea cumpărării acestuia, a valorii de piaţă a terenului în suprafaţă de 693 mp, situat în municipiul Craiova, strada Corneliu Coposu, nr. 107B, în vederea cumpărării acestuia, precum şi pentru stabilirea nivelului minim al chiriei pentru închirierea a 4 loturi de teren în suprafaţă totală de 432 mp, situate în municipiul Craiova, strada Tabaci, nr. 1C-1F" publicată în SEAP cu nr. ADV31563/18.11.2022
 
29.09.2022 - Răspuns clarificări privind achiziția având ca obiect: „Autoturism de teren" in cadrul proiectului "Revizuirea planului de management al ariilor naturale protejate ROSCI0045 Coridorul Jiului, ROSPA0010 Bistreț și Rezervațiile naturale Locul fosilifer Drănic - 2.391 și Pădurea Zăval IV.33" cod SMIS 150549 
 
27.09.2022 - Răspuns clarificări privind achiziția având ca obiect: Servicii medicale de medicina muncii pentru salariații aparatului de specialitate al Consiliului Județean Dolj” - publicată în SEAP cu nr. ADV1317279
 
19.08.2022 - Răspuns clarificări privind achiziția având ca obiect: Servicii organizare festivitate de inaugurare a Centrului Internațional Brâncuși” Lot 2 – Servicii de promovare eveniment în presa națională prin intermediul unei agenții de presă - publicată în SEAP cu nr. ADV1309810/18.08.2022
 
18.08.2022 Invitație participare pentru reluarea procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică Servicii organizare festivitate de inaugurare a Centrului Internațional Brâncuși” Lot 2 – Servicii de promovare eveniment în presa națională prin intermediul unei agenții de presă
 
08.08.2022 Invitație participare pentru atribuirea contractului de achiziție publică Servicii organizare festivitate de inaugurare a Centrului Internațional Brâncuși” Lot 2 – Servicii de promovare eveniment în presa națională prin intermediul unei agenții de presă
 
26.07.2022 Invitație participare pentru atribuirea contractului de achiziție publică Servicii organizare festivitate de inaugurare a Centrului Internațional Brâncuși”
 
05.07.2022 - Răspuns clarificări privind achiziția directă având ca obiect: ”Materiale publicitare“ - publicată în SEAP cu nr. ADV1301371/30.06.2022
 
31.05.2022 - Răspuns clarificări privind achiziția directă având ca obiect: ”Reparații curente  invelitoare la Vila Jianu“ - publicată în SEAP cu nr. ADV1293929
 
28.04.2022 - Răspuns clarificări privind achiziția publică având ca obiect: ”Servicii de asigurare a imobilelor din patrimoniul județului Dolj“ - publicată în SEAP cu nr. ADV1285981/15.04.2022
 
26.04.2022 - Răspuns clarificări privind achizițiile directe publicate în SEAP la data de 20.04.2022
 
21.04.2022 - Răspuns clarificări privind achiziția publică având ca obiect: ”Servicii de asigurare a imobilelor din patrimoniul județului Dolj“ - publicată în SEAP cu nr. ADV1285981/15.04.2022
 
20.04.2022 - Răspuns clarificări privind achiziția publică având ca obiect: ”Servicii de asigurare a imobilelor din patrimoniul județului Dolj“ - publicată în SEAP cu nr. ADV1285981/15.04.2022
 
15.04.2022 - Răspuns clarificări privind achiziția directă având ca obiect: ”Întocmire raport de evluare în vederea stabilirii nivelului minim al redevenței pentru concesionarea a doua cabinete medicale“ - publicată în SEAP cu nr. ADV1285204/13.04.2022
 
11.03..2022 - Răspuns clarificări privind achiziția directă având ca obiect: ”Reparații curente  invelitoare la Vila Jianu“ - publicată în SEAP cu nr. ADV1274757
 
04.02..2022 - Răspuns clarificări privind achiziția directă având ca obiect: ”Servicii de mentenanță și găzduire site www.dolj-deseuri.ro “ - publicată în SEAP cu nr. ADV1268620
 
02.02.2022 - Răspuns clarificări achiziție publică având ca obiect servicii de ”Desființare construcții aferente bazei sportive Complexul Sportiv - Stadion Tineretului - proiectare“ - publicată în SEAP cu nr. ADV1267670/27.01.2022 
 
27.01.2021 - Anunț de participare pentru achiziția prin procedură proprie având ca obiect ”Servicii de pază și protecție pentru obiectivele de investiții Stație de Transfer Băilești, Stație de Transfer și Compostare Calafat, Stație de Transfer Dobrești și Stație de Transfer Filiași”
 
18.10..2021 - Clarificări privind achiziția directă în vederea atribuirii contractului de servicii având ca obiect: Servicii elaborare studiu de evaluare a impactului asupra sănătății populației pentru obiectivul - Stație de sortare și Stație de compostare a deșeurilor biodegradabile la Mofleni»
 
30.08.2021 - Răspuns la solicitarea de clarificări pentru achiziția directă având ca obiect servicii de ”Întocmire studiu de oportunitate în vederea concesiunii terenului în suprafață de 766,00 mp, aflat în zona de protecție a unui monument istoric”, publicată în SEAP cu nr. ADV1234058/26.08.2021
 
20.08.2021 - Anunț de participare pentru achiziția prin procedură proprie având ca obiect ”Servicii de pază pentru obiectivele Stație de Transfer Băilești, Stație de Transfer și Compostare Calafat, Stație de Transfer Dobrești și Stație de Transfer Filiași”
 
02.07.2021 - Răspuns clarificări achiziție publică având ca obiect Servicii de marketing și promovare, în cadrul proiectului  “Restaurarea, consolidarea și promovarea monumentului istoric Cula Cernăteștilor“ - publicată în SEAP cu nr. ADV1223017/24.06.2021 
 
09.03.2021 - Răspuns clarificări achiziție publică având ca obiect Servicii de elaborare Certificat de performanță energetică pentru obiectivul de investiții  “Modernizare și extindere Unitatea de Primiri Urgențe - Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova“ - publicată în SEAP cu nr. ADV1199788/02.03.2021 
 
04.03.2021 -  Răspuns clarificări achiziție publică “Elaborare plan pentru atragerea utilizatorilor vizați de serviciile on-line” pentru proiectul "SPED -Simplificarea procedurilor prin Eficientizare și Digitalizare la Consiliul Județean, cod SMIS 128004" anunț publicat în SEAP cu nr. ADV1199513 din 01.03.2021
 
03.03.2021 -  Decizie motivata CNSC la contestație privind rezultatul achiziției cu obiect “Servicii de pază pentru obiectivele Stație de transfer, Băilești, Stație de tranfer și compostare Calafat, Stație de transfer Dobrești și Stație de transfer Filiași” 
 
25.02.2021 - Răspuns clarificări  achiziție publică având ca obiect  “Servicii de asigurare RCA pentru 12 vehicule marca IVECO” 
 
12.02.2021 - Contestație privind rezultatul achiziției cu obiect “Servicii de pază pentru obiectivele Stație de transfer, Băilești, Stație de transfer și compostare Calafat, Stație de transfer Dobrești și Stație de tranfer Filiași” 
 
26.01.2021 - Asigurare imobile - publicat în SEAP la secțiunea Anunțuri Publicitare având nr. ADV1193884/19.01.2021
 
21.01.2021 - Asigurare imobile - publicat în SEAP la secțiunea Anunțuri Publicitare având nr. ADV1193884/19.01.2021
 
12.01.2021 - Anunț  achiziție cu obiect “Servicii de pază pentru obiectivele Stație de transfer, Băilești, Stație de transfer și compostare Calafat, Stație de transfer Dobrești și Stație de transfer Filiași”
 
13.10.2020 - ”Surse neîntreruptibile de tensiune (UPS) pentru servere - 6 buc.” - publicat în SEAP cu nr. ADV1175008/09.10.2020
 
05.10.2020 - Răspuns clarificări achiziție cu obiect “Servicii de informare și publicitate în cadrul proiectului "Creșterea eficienței energetice, rezistenței și stabilității clădirii publice situată în str. Aleea Voinicului, nr. 14, orașul Craiova, județul Dolj" cod SMIS 125291 - publicată in SEAP la Secțiunea Publicitate anunțuri având nr. ADV1169752/30.09.2020 
 
02.10.2020 - Anunț  achiziție cu obiect “Servicii de informare și publicitate în cadrul proiectului "Creșterea eficienței energetice, rezistenței și stabilității clădirii publice situată în str. Aleea Voinicului, nr. 14, orașul Craiova, județul Dolj" cod SMIS 125291 - publicată in SEAP la Secțiunea Publicitate anunțuri având nr. ADV1169752/30.09.2020 
 
08.09.2020 - Anunț participare achiziție cu obiect "Servicii de legătorie și cartonare dosare pentru Consiliul Județean Dolj" publicat în SEAP cu nr. ADV116713 / 03.09.2020
 
30.07.2020 - Anunț participare achiziție cu obiect “Servicii de paza pentru obiectivele Statie de Transfer Bailesti, Statie de Transfer si Compostare Calafat, Statie de Transfer Dobresti si Statie de Transfer Filiasi” 
 
23.07.2020 - Măști de protecție de unică folosință - publicat în SICAP la secțiunea Anunțuri publicitare având nr. ADV1159419/21.07.2020
 
22.07.2020 - Anunț privind anularea achiziției directe având ca obiect ”Furnizare telefoane mobile - 9 buc.”
 
16.07.2020 - ”Tahografe ”inteligente”, montajul și sigilarea lor pentru 16 camioane MAN, achiziționate în cadrul proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Dolj””
 
14.07.2020 - ”Furnizare telefoane mobile – 9 buc.”
 
14.07.2020 - ”Furnizare echipamente informatice de tip laptop – 9 bucăți”
 
27.03.2020 - ”Servicii de reparații și remediere containere de tip clopot”
 
14.01.2020 - ”Servicii de mentenanță și găzduire site www.dolj-deseuri.ro” - publicat în SICAP la secțiunea Anunțuri publicitare având nr. ADV1124938/09.01.2020
 
12.12.2019 - ”Instalație de vitalitate și de stins incendiu (motopompă și tun de refulare apă și spumă)” - publicat în SICAP la secțiunea Anunțuri publicitare având nr. ADV1122367/09.12.2019
 
10.12.2019 - ”Instalație de vitalitate și de stins incendiu (motopompă și tun de refulare apă și spumă)” - publicat în SICAP la secțiunea Publicitate-Anunturi având nr. ADV1122367/09.12.2019
 
21.11.2019 -  Anunț de participare și documentație pentru achiziția prin procedură proprie având ca obiect ”Servicii de pază pentru obiectivele Stație de transfer Băilești, Stație de tranfer și compostare Calafat, Stție de transfer Dobrețti și Stație de transfer Filiași”  
 
18.11.2019 - ”Furnituri de birou și hârtie copiator” - publicat în SEAP la secțiunea Publicitate-Anunturi având nr. ADV1117393 
 
06.11.2019 - Anunț publicitar privind Contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 83.770.866 lei, în  vederea asigurării cofinanțării și prefinanțării proiectelor de interes județean finanțate din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană
 
30.10.2019 - ”Achiziție materiale promoționale cu ocazia "Sărbătorilor de iarnă" publicată   în SEAP la secțiunea Anunțuri publicitare având nr. ADV1113590/30.10.2019
 
10.09.2019 - ”Servicii de elaborare studii de specialitate pod situat pe DJ553, Calafat (DN5A) - Ciupercenii Vechi / Ciupercenii Noi / Desa /Poiana Mare - Maglavit (DN56), km 0 + 796  în SEAP la secțiunea Anunțuri publicitare având nr. ADV1101022/10.09.2019
 
30.07.2019 - ”Servicii de supervizare CL2, pe perioada PND, în cadrul proiectului - Sistem de management integrat al deșeurilor in județul Dolj” - publicat în SEAP la secțiunea Anunțuri publicitare având nr. ADV1094418/26.07.2019
 
22.07.2019 - ”Asigurare imobile” - publicat în SEAP la secțiunea Anunțuri publicitare având nr. ADV1092357/16.07.2019
 
19.07.2019 - ”Asigurare imobile” - publicat în SEAP la secțiunea Anunțuri publicitare având nr. ADV1092357/16.07.2019
 
18.07.2019 - ”Asigurare imobile” - publicat în SEAP la secțiunea Anunțuri publicitare având nr. ADV1092357/16.07.2019
 
28.06.2019 - ”Sistem de climatizare pentru tablourile electrice generale și sursele UPS - Extindere S.C.J.U. Craiova - Cardiologie intervențională și chirurgie cardiovasculară” - publicat în SEAP la secțiunea Anunțuri publicitare având nr. ADV1088871/27.06.2019
 
03.06.2019 - ”Servicii de verificare, întreținere, igienizare și reparare pentru un număr de 104 aparate de aer condiționat”
 
10.04.2019 - ”Servicii de tipărire a Monitorului Oficial al Județului Dolj pentru anul 2019”
 
02.04.2019 - ”Servicii de consultanță pentru actualizarea Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor 2019-2025” - publicat în SEAP la secțiunea Publicitate anunțuri având nr. ADV1067847/20.03.2019 
 
26.03.2019 - Răspuns la solicitare de clarificări secțiunea Anunțuri publicitare având nr. ADV1066826
 
25.03.2019 - ”Servicii de consultanță pentru actualizarea Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor 2019-2025” - publicat în SEAP la secțiunea Anunțuri publicitare având nr. ADV1067847/20.03.2019 
 
25.03.2019 - ”Servicii de consultanță pentru actualizarea Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor 2019-2025” - publicat în SEAP la secțiunea Anunțuri publicitare având nr. ADV1067847/20.03.2019
 
18.02.2019 - ”Surse neîntreruptibile de tensiune” - publicat în SEAP la secțiunea Anunțuri publicitare având nr. ADV1062342 
 
17.12.2018 - ”Servicii de elaborare Certificat de performanță energetică pentru proiectul Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea  Ambulatoriului de specialitate al SJU Craiova” - publicat în SEAP la secțiunea Anunțuri publicitare având nr. ADV1056356
 
20.08.2018 - ”Grup electrogen - CMZ Dolj” - publicat în SEAP la secțiunea Anunțuri publicitare având nr. ADV1027069 
 
09.08.2018 - ”Grup electrogen - CMZ Dolj” - publicat în SEAP la secțiunea Anunțuri publicitare având nr. ADV1027069 
 
06.08.2018 - ”Sistem de climatizare pentru tablourile electrice generale și sursele UPS - Extindere S.C.J.U. Craiova - Cardiologie intervențională și chirurgie cardiovasculară” - publicat în SEAP la secțiunea Anunțuri publicitare având nr. ADV1027476 
 
03.08.2018 - ”Sistem de climatizare pentru tablourile electrice generale și sursele UPS - Extindere S.C.J.U. Craiova - Cardiologie intervențională și chirurgie cardiovasculară” - publicat în SEAP la secțiunea Anunțuri publicitare având nr. ADV1027476/02.08.2018 
 
24.07.2018 - ”Sistem de climatizare pentru tablourile electrice generale și sursele UPS - Extindere S.C.J.U. Craiova - Cardiologie intervențională și chirurgie cardiovasculară” - publicat în SEAP la secțiunea Anunțuri publicitare având nr. ADV1025873/23.07.2018
 
24.07.2018 - Servicii de printare flyere în cadrul proiectului cu titlul ”Coordonarea și sprijinirea modernizării serviciilor publice de sănătate în regiunea Dolj - Vratsa”, cod proiect 16.5.2.061, eMS code: ROBG - 160, finanțat în cadrul Programului Interreg V-A România-Bulgaria 2014-2020, Axa Prioritară 5: O regiune eficientă, Obiectivul Specific: 5.1 Creșterea capacității de cooperare și a eficienței instituțiilor publice în contextul cooperării transfrontaliere - publicat în noul SEAP la data de 23.07.2018, la secțiunea Publicitate-Anunțuri, nr. ADV 1025790
 
24.07.2018 - Servicii de organizare seminarii în cadrul proiectului cu titlul ”Coordonarea și sprijinirea modernizării serviciilor publice de sănătate în regiunea Dolj - Vratsa”, cod proiect 16.5.2.061, eMS code: ROBG - 160, finanțat în cadrul Programului Interreg V-A România-Bulgaria 2014-2020, Axa Prioritară 5: O regiune eficientă, Obiectivul Specific: 5.1 Creșterea capacității de cooperare și a eficienței instituțiilor publice în contextul cooperării transfrontaliere - publicat în noul SEAP la data de 23.07.2018, la secțiunea Publicitate-Anunțuri, nr. ADV 1025775
20.07.2018 - ”Sistem de climatizare pentru tablourile electrice generale și sursele UPS - Extindere S.C.J.U. Craiova - Cardiologie intervențională și chirurgie cardiovasculară” - publicat în SICAP la secțiunea Anunțuri publicitare având nr. ADV1024323/16.07.2018
 
31.05.2018 - ”Servicii de informare și publicitate” - publicat în SICAP la secțiunea Anunțuri publicitare având nr. ADV1014336
 
30.05.2018 - ”Studiu de trafic pentru Aeroportul Internațional Craiova” - publicat în SICAP la secțiunea Anunțuri publicitare având nr. ADV10111556/18.05.2018 și ”Servicii de întreținere a centralelor termice, grupurilor compresoare, ventiloconvectoarelor și chillerului de la Centrul Medical Calea București Craiova, Centrul Medical Brazda lui Novac Craiova și Centrul Zonal de Protecție Civilă Craiova” - publicat în SICAP la secțiunea Anunțuri publicitare având nr. ADV1012717/23.05.2018
 
14.05.2018 - ”Achiziționarea de materiale electrice și sanitare poz.3” - publicat în SICAP la secțiunea Anunțuri publicitare având nr. ADV1009577/11.05.2018
 
03.05.2018 - ”Achiziționarea de bunuri materiale necesare pentru menținerea curățeniei în corpul F din str. Jiețului nr. 19-21 pentru Centrul Zonal de Pregătire de Protecție Civilă - Craiova” - publicat în SICAP la secțiunea Anunțuri publicitare având nr. ADV1005634/25.04.2018

 

 

 

 

 

Inchide