Administrația locală la zi

Anunț consultare publică în vederea adoptării "Hotărârii privind aprobarea modificării și completării documentației de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane în aria teritorială de competență a județului Dolj".

Anunt

Proiect buget general consolidat al Județului DOLJ an 2024

Anunt

Proiect buget propriu an 2024

Anunt

Anunț privind contractorii implicați în proiectul “Creșterea eficienței energetice, a rezistenței și stabilității clădirii publice (Corp C2) situată în strada Tabaci, nr. 1, Craiova, Dolj” cod MySMIS 125292

Anunt

Anunț privind adoptarea taxelor locale și a amenzilor care intră în competența de aprobare a Consiliului Județean Dolj, aplicabile în anul fiscal 2024

Anunt

Anunț referitor la proiectul de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole și prețul mediu /tonă de iarbă, pentru anul 2024, în vederea determinării veniturilor obținute din arendare

Anunt

Lista finală a entităților declarate admise/respinse ca urmare a evaluării entităților interesate să devină membre fondatoare ale Organizației de Management al Destinației Dolj, conform Anunțurilor privind selectarea entităților din datele de 19.09.2023 și 03.10.2023

Anunt

Lista prealabilă a entităților declarate admise/respinse ca urmare a evaluării entităților interesate să devină membre fondatoare ale Organizației de Management al Destinației Dolj, conform Anunțului privind selectarea entităților din 03.10.2023

Anunt

Lista prealabilă a entităților declarate admise/respinse ca urmare a evaluării entităților interesate să devină membre fondatoare ale Organizației de Management al Destinației Dolj, conform Anunțului privind selectarea entităților din 19.09.2023

Anunt

Anunț privind selectarea entităților, cu activitate în destinație, care îşi declară intenţia fermă de a deveni membre fondatoare ale „Organizației de Management al Destinației Dolj”

Anunt

Anunț privind organizarea examenului de promovare în grad profesional imediat superior pentru un funcționar public de execuție din cadrul aparatului de specialitate al CJ Dolj

Concurs

Anunț privind rezultatul la proba scrisă pentru examenul de promovare în gradul profesional imediat superior organizat de către CJ Dolj în data de 25.01.2024

Concurs

Anunț privind rezultatul selecției dosarului pentru examenul de promovare în gradul profesional imediat superior organizat de către CJ Dolj în data de 25.01.2024

Concurs

Anunț privind organizarea examenului de promovare în grad profesionl de nivel imediat superior celui deținut, a personalului contractual din cadrul Direcției Juridice, Administrație Locală, Secretariat - Serviciul Coordonare Protecție Socială, Secretariat Administrativ

Concurs

Anunț privind rezultatul final pentru examenul de promovare în gradul profesional imediat superior organizat de către CJ Dolj în data de 26.10.2023

Concurs

Anunț privind rezultatul la proba scrisă pentru examenul de promovare în gradul profesional imediat superior organizat de către CJ Dolj în data de 26.10.2023

Concurs

Anunț privind rezultatul la proba de interviu pentru examenul de promovare în gradul profesional imediat superior organizat de către CJ Dolj în data de 26.10.2023

Concurs

Anunț privind rezultatele finale la examenul de promovare în grad profesional de nivel imediat superior a personalului contractual din cadrul Direcției Juridice, Administrație Locală, Secretariat - Serviciul Coordonare Protecție Socială, Secretariat Administrativ, din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Dolj

Concurs

Anunț privind rezultatele înregistrate la proba scrisă la examenul de promovare în grad profesional imediat superior a personalului contractual din cadrul Direcției Juridice, Administrație Locală, Secretariat - Serviciul Coordonare Protecție Socială, Secretariat Administrativ, din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Dolj

Concurs

Anunț privind rezultatul selecției dosarelor pentru examenul de promovare în gradul profesional imediat superior organizat de către CJ Dolj în data de 26.10.2023

Concurs

Inchide