Administrația locală la zi

Anunț privind selectarea entităților, cu activitate în destinație, care îşi declară intenţia fermă de a deveni membre fondatoare ale „Organizației de Management al Destinației Dolj”

Anunt

Anunț privind acordarea de finanțare nerambursabilă ONG-urilor care organizează proiecte în domeniul tineret

Anunt

Anunț asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Dolj în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Dezvoltarea capacității de depistare, diagnosticare, tratare a pacienților în oncologia pediatrică din Județul Dolj - Centru de Pediatrie și Oncologie Pediatrică"

Anunt

Consiliul Judeţean Dolj invită persoanele fizice şi juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile şi fundaţiile constituite conform legii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună oferte în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniile: mediu, educaţie şi cultură, sport, asistenţă socială, sănătate.

Anunt

Anunț asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Dezvoltarea capacităţii de depistare, diagnosticare, tratare a pacienţilor în oncologia pediatrică din judeţul Dolj – Centru de Pediatrie şi Oncologie Pediatrică”

Anunt

Anunț privind organizarea licitației publice cu strigare, în data de 10.07.2023, ora 10:00, pentru vânzarea de deșeuri de fier vechi

Anunt

Anunț asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Dolj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „ Construire Centrul Sportiv Stadionul Tineretului”

Anunt

Anunț privind contractorii implicați în proiectul “Combaterea incendiilor forestiere în regiunea de graniță Dolj - Lom, Montana” cod e-MS RO - BG 409

Anunt

Anunț privind acordarea de finanțare nerambursabilă din bugetul județului Dolj în baza Legii nr. 350/2005

Anunt

Anunț privind contractorii implicați în proiectul “Restaurarea, consolidarea și promovarea monumentului istoric Cula Izvoranu - Geblescu”

Anunt

Anunț privind examenul de promovare în gradul profesional imediat superior pentru un funcționar public de execuție din cadrul aparatului de specialitate al CJ Dolj

Concurs

Dispoziție privind stabilirea perioadei în care se desemnează reprezentanții funcționarilor publici în comisia paritară

Concurs

Referitor Anunț nr 8227 din 05.04.2023, postat pe site-ul CJDOLJ privind organizarea de către Consiliul Județean Dolj a concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante din cadrul Comp. Relații Internaționale, Inițiere și Promovare Proiecte cu Finanțare Internațională - Direcția Afaceri Europene, Dezvoltare Regională, Proiecte cu Finanțare Internațională

Concurs

Anunț privind concursul de recrutare în funcția publică de execuție, ce face obiectul anuntului nr 10474/08.05.2023, publicat in data de 16.05.2023 pe site ANFP

Concurs

Anunț privind concursul de recrutare în funcția publică de execuție, ce face obiectul anuntului nr 10527/08.05.2023, publicat in data de 16.05.2023 pe site ANFP

Concurs

Anunț privind concursul de recrutare în funcția publică de execuție, ce face obiectul anuntului nr 10506/08.05.2023, publicat in data de 16.05.2023 pe site ANFP

Concurs

Anunț privind concursul de recrutare în funcția publică de execuție, ce face obiectul anuntului nr 10306/04.05.2023, se suspenda

Concurs

Anunț privind concursul de recrutare în funcția publică de execuție, ce face obiectul anuntului nr 8185/04.05.2023, se suspenda

Concurs

Anunț privind concursul de recrutare în funcția publică de execuție, ce face obiectul anuntului nr 8186/04.05.2023, se suspenda

Concurs

Organizarea concursului pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacantă din cadrul Biroului Coordonare și Monitorizare Instituții Subordonate

Concurs

Inchide