Administrația locală la zi

Anunț privind adoptarea taxelor locale și a amenzilor care intră în competența de aprobare a Consiliului Județean Dolj, aplicabile în anul fiscal 2024

Anunt

Anunț referitor la proiectul de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole și prețul mediu /tonă de iarbă, pentru anul 2024, în vederea determinării veniturilor obținute din arendare

Anunt

Lista finală a entităților declarate admise/respinse ca urmare a evaluării entităților interesate să devină membre fondatoare ale Organizației de Management al Destinației Dolj, conform Anunțurilor privind selectarea entităților din datele de 19.09.2023 și 03.10.2023

Anunt

Lista prealabilă a entităților declarate admise/respinse ca urmare a evaluării entităților interesate să devină membre fondatoare ale Organizației de Management al Destinației Dolj, conform Anunțului privind selectarea entităților din 03.10.2023

Anunt

Lista prealabilă a entităților declarate admise/respinse ca urmare a evaluării entităților interesate să devină membre fondatoare ale Organizației de Management al Destinației Dolj, conform Anunțului privind selectarea entităților din 19.09.2023

Anunt

Anunț privind selectarea entităților, cu activitate în destinație, care îşi declară intenţia fermă de a deveni membre fondatoare ale „Organizației de Management al Destinației Dolj”

Anunt

Anunț privind selectarea entităților, cu activitate în destinație, care îşi declară intenţia fermă de a deveni membre fondatoare ale „Organizației de Management al Destinației Dolj”

Anunt

Anunț privind acordarea de finanțare nerambursabilă ONG-urilor care organizează proiecte în domeniul tineret

Anunt

Anunț asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Dolj în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Dezvoltarea capacității de depistare, diagnosticare, tratare a pacienților în oncologia pediatrică din Județul Dolj - Centru de Pediatrie și Oncologie Pediatrică"

Anunt

Consiliul Judeţean Dolj invită persoanele fizice şi juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile şi fundaţiile constituite conform legii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună oferte în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniile: mediu, educaţie şi cultură, sport, asistenţă socială, sănătate.

Anunt

Anunț privind rezultatul final pentru examenul de promovare în gradul profesional imediat superior organizat de către CJ Dolj în data de 26.10.2023

Concurs

Anunț privind rezultatul la proba scrisă pentru examenul de promovare în gradul profesional imediat superior organizat de către CJ Dolj în data de 26.10.2023

Concurs

Anunț privind rezultatul la proba de interviu pentru examenul de promovare în gradul profesional imediat superior organizat de către CJ Dolj în data de 26.10.2023

Concurs

Anunț privind rezultatele finale la examenul de promovare în grad profesional de nivel imediat superior a personalului contractual din cadrul Direcției Juridice, Administrație Locală, Secretariat - Serviciul Coordonare Protecție Socială, Secretariat Administrativ, din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Dolj

Concurs

Anunț privind rezultatele înregistrate la proba scrisă la examenul de promovare în grad profesional imediat superior a personalului contractual din cadrul Direcției Juridice, Administrație Locală, Secretariat - Serviciul Coordonare Protecție Socială, Secretariat Administrativ, din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Dolj

Concurs

Anunț privind rezultatul selecției dosarelor pentru examenul de promovare în gradul profesional imediat superior organizat de către CJ Dolj în data de 26.10.2023

Concurs

Anunț privind rezultatul selecției dosarelor pentru examenului de promovare în gradul profesional imediat superior a personalului contractual din cadrul DJALS, CJ Dolj

Concurs

Anunț privind organizarea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior a personalului contractual din cadrul DJALS, CJ Dolj

Concurs

Anunț privind examenul de promovare în gradul profesional imediat superior pentru un funcționar public de execuție din cadrul aparatului de specialitate al CJ Dolj

Concurs

Dispoziție privind stabilirea perioadei în care se desemnează reprezentanții funcționarilor publici în comisia paritară

Concurs

Inchide