Administrația locală la zi

ANUNȚ! Începând cu data de 16 martie 2020, activitatea cu publicul la registratura Consiliului Județean Dolj se va desfășura în intervalul 10.00 - 12.00. Accesul la registratură se va face pe intrarea din Strada Olteț

Anunt

Anunț consultare publică privind tarifele pentru emiterea de avize, acorduri prealabile, autorizații

Anunt

Anunț privind contractul nr. 02/07.01.2022, încheiat cu SC FLAROM ADVERTISING SRL în cadrul proiectului Monitorizarea și menținerea stării de conservare favorabile a speciilor de floră și faună inventariate în Coridorul Jiului, cod SMIS 139929

Anunt

Consiliul Județean Dolj anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Unitate de Interventie in Situatii de Urgenta in Zona Transfrontaliera Romania-Bulgaria (Pavilion P+1, garaj, atelier de intretinere si reparatii auto si spatiu tehnic, depozit stingatoare suprateran P, cabina poarta si imprejmuire teren) si desfiintare C49, organizare de santier si amenajare drum acces” propus a fi amplasat în municipiul Craiova, Calea București, nr. 325A, județul Dolj. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Dolj, strada Petru Rareș, nr. 1 și la sediul Consiliului Județean Dolj, strada Calea Unirii nr. 19, în zilele de luni până joi între orele 8,00 – 16,00 și vineri între orele 8,00-14,00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj strada Petru Rareș, nr. 1.

Anunt

Anunț privind concesionarea unui teren situat în municipiul Craiova

Anunt

Anunț privind proiectul ”Consolidarea capacității instituțiilor publice de învățământ special din județul Dolj în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul Sars-Cov-2”

Anunt

Anunț privind proiectul ”Consolidarea capacității instituțiilor publice de învățământ special din județul Dolj în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul Sars-Cov-2”

Anunt

Copie la Anunț privind proiectul ”Consolidarea capacității instituțiilor publice de învățământ special din județul Dolj în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul Sars-Cov-2”

Anunt

Anunț consultare publică

Anunt

Anunț privind proiectul "Monitorizarea și menținerea stării de conservare favorabile a speciilor de floră și faună inventariate în Coridorul Jiului" cod SMIS 139929

Anunt

Rezultate finale la concursul organizat de Consiliul Județean Dolj în data de 10.12.2021

Concurs

Rezultatul probei de interviu la concursul organizat de Consiliul Județean Dolj în data de 10.12.2021

Concurs

Rezultatul probei scrise la concursul organizat de Consiliul Județean Dolj în data de 10.12.2021

Concurs

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat de Consiliul Județean Dolj în data de 10.12.2021

Concurs

Rezultatul final obținut la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut organizat de către Consiliul Județean Dolj în data de 06.12.2021- Serviciul de Amenajarea Teritoriului

Concurs

Rezultatul final obținut la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut organizat de către Consiliul Județean Dolj în data de 06.12.2021- Serviciul Coordonare Protecție Socială, Secratariat, Administrativ

Concurs

Rezultatul obținut la proba scrisă la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut organizat de către Consiliul Județean Dolj în data de 06.12.2021

Concurs

Rezultatul selecției dosarelor la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut organizat de către Consiliul Județean Dolj în data de 06.12.2021 - proba scrisă

Concurs

Rezultatul selecției dosarelor la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut organizat de către Consiliul Județean Dolj în data de 06.12.2021 - proba scrisă

Concurs

Anunț privind rezultatul probei scrise la examenul de promovare în gradul profesional de nivel imediat superior a personalului contractual din cadrul Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Serviciul Urbanism

Concurs

Inchide