Administrația locală la zi

Anunț asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Dolj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „ Construire Centrul Sportiv Stadionul Tineretului”

Anunt

Anunț privind contractorii implicați în proiectul “Combaterea incendiilor forestiere în regiunea de graniță Dolj - Lom, Montana” cod e-MS RO - BG 409

Anunt

Anunț privind acordarea de finanțare nerambursabilă din bugetul județului Dolj în baza Legii nr. 350/2005

Anunt

Anunț privind contractorii implicați în proiectul “Restaurarea, consolidarea și promovarea monumentului istoric Cula Izvoranu - Geblescu”

Anunt

ANUNȚ consultare publică aprobarea hotărârii privind aprobarea unor măsuri pentru asigurarea continuității transportului în comun

Anunt

Anunt public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Construire Centrul Sportiv Stadionul Tineretului"

Anunt

ANUNȚ consultare publică privind ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE TRANSPORT PERSOANE ÎN ARIA TERITORIALĂ DE COMPETENȚĂ A JUDEȚULUI DOLJ

Anunt

ANUNȚ consultare publică privind stabilirea domeniilor pentru care se acordă finanțare nerambursabilă din fondurile bugetului județului Dolj alocate pentru activități nonprofit de interes județean pentru anul 2023

Anunt

ANUNȚ dezbatere publică privind aprobarea modificării și completării documentației de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport județean

Anunt

ANUNȚ minută dezbatere publică organizată cu ocazia desfășurării întâlnirii privind aprobarea modificării și completării documentației de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport județean

Anunt

Dispoziție privind stabilirea perioadei în care se desemnează reprezentanții funcționarilor publici în comisia paritară

Concurs

Referitor Anunț nr 8227 din 05.04.2023, postat pe site-ul CJDOLJ privind organizarea de către Consiliul Județean Dolj a concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante din cadrul Comp. Relații Internaționale, Inițiere și Promovare Proiecte cu Finanțare Internațională - Direcția Afaceri Europene, Dezvoltare Regională, Proiecte cu Finanțare Internațională

Concurs

Anunț privind concursul de recrutare în funcția publică de execuție, ce face obiectul anuntului nr 10474/08.05.2023, publicat in data de 16.05.2023 pe site ANFP

Concurs

Anunț privind concursul de recrutare în funcția publică de execuție, ce face obiectul anuntului nr 10527/08.05.2023, publicat in data de 16.05.2023 pe site ANFP

Concurs

Anunț privind concursul de recrutare în funcția publică de execuție, ce face obiectul anuntului nr 10506/08.05.2023, publicat in data de 16.05.2023 pe site ANFP

Concurs

Anunț privind concursul de recrutare în funcția publică de execuție, ce face obiectul anuntului nr 10306/04.05.2023, se suspenda

Concurs

Anunț privind concursul de recrutare în funcția publică de execuție, ce face obiectul anuntului nr 8185/04.05.2023, se suspenda

Concurs

Anunț privind concursul de recrutare în funcția publică de execuție, ce face obiectul anuntului nr 8186/04.05.2023, se suspenda

Concurs

Organizarea concursului pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacantă din cadrul Biroului Coordonare și Monitorizare Instituții Subordonate

Concurs

Anunț privind organizarea de către Consiliul Județean Dolj a concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante din cadrul Comp. Relații Internaționale, Inițiere și Promovare Proiecte cu Finanțare Internațională - Direcția Afaceri Europene, Dezvoltare Regională, Proiecte cu Finanțare Internațională

Concurs

Inchide