Administrația locală la zi

ANUNȚ! Începând cu data de 16 martie 2020, activitatea cu publicul la registratura Consiliului Județean Dolj se va desfășura în intervalul 10.00 - 12.00. Accesul la registratură se va face pe intrarea din Strada Olteț

Anunt

Clarificări privind achiziția directă în vederea atribuirii contractului de servicii având ca obiect: Servicii elaborare studiu de evaluare a impactului asupra sănătății populației pentru obiectivul - Stație de sortare și Stație de compostare a deșeurilor biodegradabile la Mofleni

Anunt

Anunț referitor la proiectul de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole și prețul mediu/tonă de iarbă, pentru anul 2022, în vederea determinării veniturilor obținute din arendare

Anunt

Anunț privind implementarea proiectului ”Creșterea gradului de utilizare a internetului în activitatea educațională a instituțiilor de învățământ special din județul Dolj”, Cod SMIS 2014+ 144180

Anunt

Anunț privind acordarea de finanțări nerambursabile din bugetul județului Dolj pentru activități de tineret

Anunt

Anunț privind organizarea licitației publice deschise pentru închirierea unui cabinet

Anunt

Anunț privind acordarea de finanțări nerambursabile din bugetul județului Dolj pentru activități de tineret

Anunt

Anunț privind acordarea de finanțări nerambursabile pentru activități nonprofit de interes județean - sesiunea a doua

Anunt

Anunț cu privire la contractorii implicați în Proiectul "SPED - Simplificarea Procedurilor prin Eficientizare și Digitalizare la Consiliul Județean" - 25.08.2021

Anunt

Consiliul Judeţean Dolj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de emitere a avizului de mediu de către APM Dolj

Anunt

Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de conducere în regim contractual pe perioadă nedeterminată de director, grad profesional II, din cadrul Unității Medico-Sociale Brabova

Concurs

Anunț privind rezultatele contestației la proba scrisă la concursul organizat de către Consiliul Județean Dolj la data de 05.10.2021 pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Comp. Implementare, Monitorizare și Evaluare Proiecte - Direcția Afaceri Europene

Concurs

Anunț privind rezultatele probei scrise la concursul organizat de către Consiliul Județean Dolj la data de 05.10.2021 pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Comp. Implementare, Monitorizare și Evaluare Proiecte - Direcția Afaceri Europene

Concurs

Anunț privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional superior (ID post 176456) din cadrul Biroului Modernizări și Reabilitări Drumuri și Poduri Județene - Direcția Tehnică

Concurs

Anunț privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional superior (ID post 176466) din cadrul Compartimentului Avizări Documentații de Urbanism și Emitere Certificate de Urbanism - Serviciul Urbanism

Concurs

Copie la Anunț privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional superior (ID post 176466) din cadrul Compartimentului Avizări Documentații de Urbanism și Emitere Certificate de Urbanism - Serviciul Urbanism

Concurs

Anunț privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional debutant (ID post 176433) din cadrul Compartimentului Venituri - Serviciul Buget-Venituri - Direcția Economică

Concurs

Anunț privind rezultatele soluționării contestației privind rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat de către Consiliul Județean Dolj la data de 05.10.2021 pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Comp. Implementare, Monitorizare și Evaluare Proiecte - Direcția Afaceri Europene

Concurs

Anunț selecție dosare înscriere, ora 14.00

Concurs

Anunț retragere concursuri

Concurs

Inchide