Administrația locală la zi

ANUNȚ consultare publică privind stabilirea domeniilor pentru care se acordă finanțare nerambursabilă din fondurile bugetului județului Dolj alocate pentru activități nonprofit de interes județean pentru anul 2023

Anunt

ANUNȚ dezbatere publică privind aprobarea modificării și completării documentației de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport județean

Anunt

ANUNȚ minută dezbatere publică organizată cu ocazia desfășurării întâlnirii privind aprobarea modificării și completării documentației de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport județean

Anunt

ANUNȚ consultare publică privind intenția modificării și completării documentației de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport județean

Anunt

ANUNȚ dezbatere publică privind aprobarea modificării și completării documentației de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport județean

Anunt

ANUNȚ consultare publică pentru procedura CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE TRANSPORT PERSOANE ÎN ARIA TERITORIALĂ DE COMPETENȚĂ A JUDEȚULUI DOLJ

Anunt

ANUNȚ privind finalizarea proiectului „SPED - Simplificarea Procedurilor prin Eficientizare și Digitalizare la Consiliul Județean”, codul MySMIS/128004

Anunt

ANUNȚ privind rezultatul selecției partenerilor privați în vederea constituirii CONSORȚIULUI REGIONAL INTEGRAT PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL CRAIOVA

Anunt

Anunț privind închirierea prin licitație publică a cabinetului medical situat în clădirea C2, parter, din cadrul UMS Sadova, Dolj

Anunt

Anunț privind contractorii implicați în proiectul “Monitorizarea și menținerea stării de conservare favorabile a speciilor de floră și faună inventariate în Coridorul Jiului” cod SMIS 139929

Anunt

Rezultat final evaluare anuală manageri instituții de cultură

Concurs

Rezultatul final privind organizarea și desfășurarea noului proiect de management al domnului Dindirică Lucian Costin, manager al Bibliotecii Județene “Alexandru și Aristia Aman”

Concurs

Rezultate finale înregistrate la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de conducere, în regim contractual, pe perioadă nedeterminată, de "Director general" grad profesional II în cadrul Direcției Județene de Servicii Publice și Utilități Dolj

Concurs

Anunț privind rezultatul analizei noului proiect de management depus de către domnul Dindirică Lucian Costin, manager al Bibliotecii Județene "Alexandru și Aristia Aman", instiuție publică de cultură subordonată Consiliului Județean Dolj

Concurs

Rezultate proba scrisă înregistrate la concursul organizat la data de 22.11.2022 de către Consiliul Județean Dolj în vederea ocupării unui post vacant de conducere, pe perioadă nedeterminată, în regim contractual de "Director general" grad profesional II în cadrul Direcției Județene de Servicii Publice și Utilități Dolj

Concurs

Rezultate proba interviu înregistrate la concursul organizat la data de 22.11.2022 de către Consiliul Județean Dolj în vederea ocupării unui post vacant de conducere, pe perioadă nedeterminată, în regim contractual de "Director general" grad profesional II în cadrul Direcției Județene de Servicii Publice și Utilități Dolj

Concurs

Organizarea și desfășurarea analizei noului proiect de management al domnului Dindirică Lucian Costin, manager al Bibliotecii Județene "Alexandru și Aristia Aman", care a obținut, în urma evaluării finale, nota 10

Concurs

Anunț privind rezultate selecție dosare depuse la concursul pentru ocuparea postului de director general, gradul profesional II, în cadrul Direcției Județene de Servicii Publice și Utilități Dolj

Concurs

Anunț privind rezultatul final obținut de către candidatul care a participat la examenul pentru promovare în gradul profesional imediat superior organizat de către CJ Dolj în data de 04.11.2022 la Direcția Imagine și Coordonare Instituții Subordonate

Concurs

Anunț privind rezultatul final obținut de către candidatul care a participat la examenul pentru promovare în gradul profesional imediat superior organizat de către CJ Dolj în data de 04.11.2022 la Serviciul Administrarea și Exploatarea Domeniului Public și Privat

Concurs

Inchide