Administrația locală la zi

Anunț consultare publică privind procedura cu obiectul "Contract de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane în aria teritorială de competență a Județului Dolj"

Anunt

Monitorizarea calității aerului din Planul de menținere a calitații aerului pe anul 2023

Anunt

Anunț privind acordarea de finanțări nerambursabile din fondurile bugetului județului Dolj alocate pentru activități nonprofit de interes județean

Anunt

Anunț cu privire la modificările și completările documentației de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane în aria teritorială de competență a județului Dolj

Anunt

Anunț privind închirierea cabinetului medical situat în cadrul UMS Sadova, clădirea C2, parter, Județul Dolj

Anunt

Anunț privind închirierea prin licitație publică a cabinetului medical situat în clădirea C2, parter, din cadrul Unității medico-Sociale sadova, Dolj

Anunt

Anunț consultare publică în vederea adoptării "Hotărârii privind aprobarea modificării și completării documentației de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane în aria teritorială de competență a județului Dolj".

Anunt

Proiect buget general consolidat al Județului DOLJ an 2024

Anunt

Proiect buget propriu an 2024

Anunt

Anunț privind contractorii implicați în proiectul “Creșterea eficienței energetice, a rezistenței și stabilității clădirii publice (Corp C2) situată în strada Tabaci, nr. 1, Craiova, Dolj” cod MySMIS 125292

Anunt

Anunț privind declanșarea procedurii de transfer în interesul serviciului

Concurs

Anunț privind rezultatul final obținut de către candidatul care a participat la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior organizat de către CJ Dolj în data de 15.03.2024

Concurs

Anunț privind rezultatul obținut la proba scrisă de către candidatul care a participat la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior organizat de către CJ Dolj în data de 15.03.2024

Concurs

Anunț privind rezultatul obținut la proba de interviu de către candidatul care a participat la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior organizat de către CJ Dolj în data de 15.03.2024

Concurs

Anunț privind rezultatul verificării eligibilității candidatului în urma depunerii dosarului pentru examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut organizat de către CJ Dolj în data de 15.03.2024-proba scrisă

Concurs

Anunț privind organizarea examenului de promovare în grad profesional imediat superior pentru un funcționar public de execuție din cadrul aparatului de specialitate al CJ Dolj

Concurs

Anunț privind rezultatul la proba scrisă pentru examenul de promovare în gradul profesional imediat superior organizat de către CJ Dolj în data de 25.01.2024

Concurs

Anunț privind rezultatul selecției dosarului pentru examenul de promovare în gradul profesional imediat superior organizat de către CJ Dolj în data de 25.01.2024

Concurs

Anunț privind organizarea examenului de promovare în grad profesionl de nivel imediat superior celui deținut, a personalului contractual din cadrul Direcției Juridice, Administrație Locală, Secretariat - Serviciul Coordonare Protecție Socială, Secretariat Administrativ

Concurs

Anunț privind rezultatul final pentru examenul de promovare în gradul profesional imediat superior organizat de către CJ Dolj în data de 26.10.2023

Concurs

Inchide