Administrația locală la zi

Anunț privind contractorii implicați în proiectul “Creșterea eficienței energetice, a rezistenței și stabilității clădirii publice situate în str. Aleea Voinicului, nr. 14, Orașul Craiova, Județul Dolj”, cod SMIS 125291

Anunt

Contractori implicați în proiectul „Restaurarea, consolidarea și promovarea monumentului istoric CulaIzvoranu - Geblescu”, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa 5„Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă apatrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.1. „Conservarea, protejarea, promovarea șidezvoltarea patrimoniului natural și cultural”

Anunt

Contractori implicați în proiectul "Creșterea gradului de utilizare a internetului în activitatea educațională a instituțiilor de învățământ special din județul Dolj", cod SMIS 144180

Anunt

Anunț privind intenția de a atribui contracte de finanțare nerambursabilă pentru proiecte în domeniul tinerilor

Anunt

Anunț atribuire contracte concesiune două cabinete medicale, str. Siretului

Anunt

Anunț asupra depunerii solicitării de emitere a avizului de gospodărire a apelor din partea Administrației Bazinală de Apă Jiu, pentru proiectul "Modernizarea drumului județean DJ641, tronsonul cuprins între limita județului Olt (km. 15+000) - intersecția cu DN 65 (km 43+313/43+338) - intersecția cu DN 65C (km 59+426)

Anunt

Anunț depunere solicitare emitere acord de mediu pentru proiectul "Modernizarea drumului județean DJ641, tronsonul cuprins între limita județului Olt (km. 15+000) - intersecția cu DN 65 (km 43+313/43+338) - intersecția cu DN 65C (km 59+426)

Anunt

Autoritatea contractantă face cunoscută intenţia de a repeta procedura de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă, în conformitate cu art. 14, alin.2 din Legea nr. 350/2005, pentru anul de execuţie financiară 2022

Anunt

Consiliul Județean Dolj, cu sediul în Municipiul Craiova, Str. Unirii, nr. 19, județul Dolj, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a autorizației de mediu privind activitatea stațiilor de transfer deșeuri ce se desfășoară în localitățile Băilești, Calafat, Dobrești, Filiași și a Stației de Compostare cu activitate în Municipiul Calafat

Anunt

Anunț privind dezbaterea publică asupra contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane în aria teritorială de competenţă a județului Dolj

Anunt

Anunț privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional principal și a funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Biroului Modernizări și Reabilitări Drumuri și Poduri Județene – Direcția Tehnică din cadrul aparatului de specialitate al CJ Dolj

Concurs

Anunț privind rezultatele finale obținute de către candidatul care a participat la concursul de promovare organizat de către CJ Dolj în data de 08.08.2022, în vederea ocupării funcției publice de conducere vacante de director executiv, clasa I, gradul profesional II

Concurs

Anunț privind rezultatele finale obținute de către candidații care au participat la concursul de promovare organizat de către CJ Dolj în data de 08.08.2022, în vederea ocupării funcției publice vacante de conducere de director executiv, clasa I, gradul profesional II – Direcția Tehnică

Concurs

Anunț privind rezultatul final la concursul de promovare organizat de către CJ Dolj, la data de 08.08.2022, pentru ocuparea funcției publice de conducere specifică de secretar general al județului, clasa I, gradul II din cadrul aparatului de specialitate al CJ Dolj

Concurs

Anunț privind rezultatele finale obținute de către candidatul care a participat la concursul de promovare organizat de către CJ Dolj în data de 08.08.2022, în vederea ocupării funcției publice de conducere vacantă de director executiv, clasa I, gradul profesional II din cadrul Direcției Economice

Concurs

Anunț privind rezultatul obținut la proba de interviu de către candidatul care a participat la concursul de promovare organizat de către CJ Dolj în data de 08.08.2022, în vederea ocupării funcției publice de conducere vacantă de director executiv, clasa I, gradul profesional II din cadrul Direcției Economice

Concurs

Anunț privind rezultatele obținute la proba de interviu de către candidatul care a participat la concursul de promovare organizat de către CJ Dolj în data de 08.08.2022, în vederea ocupării funcției publice de conducere vacante de director executiv, clasa I, gradul profesional II

Concurs

Anunț privind rezultatul obținut la proba de interviu la concursul de promovare organizat de către CJ Dolj, la data de 08.08.2022, pentru ocuparea funcției publice de conducere specifică de secretar general al județului, clasa I, gradul II din cadrul aparatului de specialitate al CJ Dolj

Concurs

Anunț privind rezultatul obținut la proba de interviu de către candidatul care a participat la concursul organizat de către CJ Dolj în data de 08.08.2022, în vederea ocupării funcției publice vacante de conducere de director executiv, clasa I, gradul profesional II din cadrul Direcției Tehnice

Concurs

Anunț privind rezultatele obținute la proba scrisă de către candidatul care a participat la concursul de promovare organizat de către CJ Dolj în data de 08.08.2022, în vederea ocupării funcției publice de conducere vacante de director executiv, clasa I, gradul profesional II

Concurs

Inchide