Administrația locală la zi

Autoritatea contractantă face cunoscută intenţia de a repeta procedura de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă, în conformitate cu art. 14, alin.2 din Legea nr. 350/2005, pentru anul de execuţie financiară 2022

Anunt

Consiliul Județean Dolj, cu sediul în Municipiul Craiova, Str. Unirii, nr. 19, județul Dolj, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a autorizației de mediu privind activitatea stațiilor de transfer deșeuri ce se desfășoară în localitățile Băilești, Calafat, Dobrești, Filiași și a Stației de Compostare cu activitate în Municipiul Calafat

Anunt

Anunț privind dezbaterea publică asupra contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane în aria teritorială de competenţă a județului Dolj

Anunt

Anunț oportunitate, dezvoltare, cercetare, inovare pentru dezvoltarea domeniului aerospațial în județul Dolj

Anunt

Anunț depunere solicitare emitere acord de mediu pentru modernizare și consolidare drum județean

Anunt

Tarife utilizare utilaje și mijloace auto închiriate de la terți, altele decât cele din dotarea SPLDP Dolj

Anunt

Anunț proiect: "Consolidarea capacității instituțiilor publice de învățământ special din județul Dolj în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul Sars-Cov-2"

Anunt

Anunț privind organizarea licitației publice pentru închirierea unui cabinet medical situat în Craiova, str. Ștefan Fălcoianu, nr.1 (modificare punctul 5 și 6)

Anunt

Contractori implicați în proiectul Revizuirea planului de management al ariilor naturale protejate ROSCI0045 Coridorul Jiului, ROSPA0010 Bistret si Rezervatiile naturale Locul fosilifer Dranic-2.391 si Padurea Zaval IV.33, cod SMIS 150549

Anunt

Anunț privind organizarea licitației publice pentru închirierea unui cabinet medical situat în Craiova, str. Ștefan Fălcoianu, nr.1

Anunt

Anunț rezultate finale obținute de către candidații la concursul pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacanta Birou Audit Public Intern la data de 16.06.2022

Concurs

Anunț privind rezultatul probei de interviu la concursul de recrutare organizat de către Consiliul Județean Dolj la data de 16.06.2022 - proba scrisă, în vederea ocupării unei funcții publice de execuție vacante de auditor, gradul profesional asistent din cadrul Biroului Audit Public Intern.

Concurs

Anunț rezultate probă scrisă la concursul pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacanta Birou Audit Public Intern la data de 16.06.2022

Concurs

Rezultatul probei suplimentare de testare a competențelor în domeniul tehnologiei informației la concursul de recrutare pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante Auditor, clasa I, grad profesional asistent

Concurs

Anunț privind rezultate finale la concursul pentru ocuparea unui post vacant de conducere pe perioadă nedeterminată, în regim contractual, de director grad profesional II în cadrul Unității Medico-Sociale Plenița

Concurs

Anunț privind rezultate proba de interviu la concursul pentru ocuparea unui post vacant de conducere pe perioadă nedeterminată, în regim contractual, de director grad profesional II în cadrul Unității Medico-Sociale Plenița

Concurs

Copie la Anunț privind rezultate proba de interviu la concursul pentru ocuparea unui post vacant de conducere pe perioadă nedeterminată, în regim contractual, de director grad profesional II în cadrul Unității Medico-Sociale Plenița

Concurs

Anunț privind rezultate la proba scrisă la concursul pentru ocuparea unui post vacant de conducere pe perioadă nedeterminată, în regim contractual, de director grad profesional II în cadrul Unității Medico-Sociale Plenița

Concurs

Anunț privind rezultate selecție dosare depuse la concursul pentru ocuparea unui post vacant de conducere pe perioadă nedeterminată, în regim contractual, de director grad profesional II în cadrul Unității Medico-Sociale Plenița

Concurs

Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea unei functii publice de executie vacanta Birou Audit Public Intern la data de 09.05.2022

Concurs

Inchide