Administrația locală la zi

Consiliul Judeţean Dolj anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Dolj, incadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul„Modernizarea drumului județean DJ641, tronsonul cuprins intrelimita județului Olt (km. 15+000) – intersecția cu DN 65 (km 43+313/43+338) – intersecția cu DN 65 C (km 59+426)”

Anunt

Anunț asupra luării deciziei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Dolj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Modernizare și consolidare DJ 606B, Breasta (DJ606A) - Crovna - Rasnicu Bătrân - Cornița - Cernătești - Țiu - Bărboi - Grecești - Grădiștea - Busu - Limită Județul Mehedinți, km 0+000 - 43+685, tronson km 0+000 - 13+000"

Anunt

Anunț privind concesionarea prin licitație publică a cabinetului medical nr.6 situat în Craiova, str. Siretului, nr. 11

Anunt

Autoritatea contractantă face cunoscută intenţia de a repeta procedura de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă, în conformitate cu art. 14, alin.2 din Legea nr. 350/2005, pentru anul de execuţie financiară 2022

Anunt

Anunț privind contractorii implicați în proiectul "Restaurarea, consolidarea și promovarea monumentului istoric Cula Izvoranu-Geblescu"

Anunt

Anunț privind contractorii implicați în proiectul “SPED – Simplificarea Procedurilor prin Eficientizare și Digitalizare la Consiliul Județean” cod MySMIS 128004

Anunt

Anunț privind contractorii implicați în proiectul “Creșterea eficienței energetice, a rezistenței și stabilității clădirii publice situate în str. Aleea Voinicului, nr. 14, Orașul Craiova, Județul Dolj”, cod SMIS 125291

Anunt

Contractori implicați în proiectul „Restaurarea, consolidarea și promovarea monumentului istoric CulaIzvoranu - Geblescu”, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa 5„Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă apatrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.1. „Conservarea, protejarea, promovarea șidezvoltarea patrimoniului natural și cultural”

Anunt

Contractori implicați în proiectul "Creșterea gradului de utilizare a internetului în activitatea educațională a instituțiilor de învățământ special din județul Dolj", cod SMIS 144180

Anunt

Anunț privind intenția de a atribui contracte de finanțare nerambursabilă pentru proiecte în domeniul tinerilor

Anunt

Anunț privind examenul de promovare în gradul profesional imediat superior pentru funcționarii publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al CJ Dolj

Concurs

Anunț privind rezultate finale la concursul de recrutare organizat de către CJ Dolj, la data de 14.09.2022, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional principal și a funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Biroului Modernizări și Reabilitări Drumuri și Poduri Județene – Direcția Tehnică

Concurs

Anunț privind rezultate proba interviu la concursul de recrutare organizat de către CJ Dolj, la data de 14.09.2022, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional principal și a funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Biroului Modernizări și Reabilitări Drumuri și Poduri Județene – Direcția Tehnică

Concurs

Anunț privind rezultatul obținut la proba scrisă la concursul de recrutare organizat de către CJ Dolj, la data de 14.09.2022, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional principal și a funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Biroului Modernizări și Reabilitări Drumuri și Poduri Județene – Direcția Tehnică

Concurs

Anunț privind rezultatul final obținut de către candidatul care a participat la examenul pentru promovare în gradul profesional imediat superior organizat de către CJ Dolj în data de 09.09.2022

Concurs

Anunț privind rezultatul obținut la proba de interviu de către candidatul care a participat la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior organizat de către CJ Dolj în data de 09.09.2022

Concurs

Anunț privind rezultatul probei scrise la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut organizat de către Consiliul Județean Dolj in data de 09.09.2022

Concurs

Anunț privind rezultatele finale obținute de către candidații care au participat la concursul organizat de către CJ Dolj în data de 01.09.2022, în vederea ocupării funcției publice vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior

Concurs

Anunț privind rezultatele obținute la proba de interviu de către candidatul care a participat la concursul organizat de către CJ Dolj în data de 01.09.2022, în vederea ocupării funcției publice vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior

Concurs

Anunț privind rezultatul obținut la proba de interviu de către candidații care au participat la concursul organizat de către CJ Dolj în data de 01.09.2022, în vederea ocupării funcției publice vacante de consilier, gradul profesional superior

Concurs

Inchide