Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de conducere în regim contractual pe perioadă nedeterminată de director, grad profesional II, din cadrul Unității Medico-Sociale Brabova

Concurs

Anunț privind rezultatele contestației la proba scrisă la concursul organizat de către Consiliul Județean Dolj la data de 05.10.2021 pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Comp. Implementare, Monitorizare și Evaluare Proiecte - Direcția Afaceri Europene

Concurs

Anunț privind rezultatele probei scrise la concursul organizat de către Consiliul Județean Dolj la data de 05.10.2021 pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Comp. Implementare, Monitorizare și Evaluare Proiecte - Direcția Afaceri Europene

Concurs

Anunț privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional superior (ID post 176456) din cadrul Biroului Modernizări și Reabilitări Drumuri și Poduri Județene - Direcția Tehnică

Concurs

Anunț privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional superior (ID post 176466) din cadrul Compartimentului Avizări Documentații de Urbanism și Emitere Certificate de Urbanism - Serviciul Urbanism

Concurs

Copie la Anunț privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional superior (ID post 176466) din cadrul Compartimentului Avizări Documentații de Urbanism și Emitere Certificate de Urbanism - Serviciul Urbanism

Concurs

Anunț privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional debutant (ID post 176433) din cadrul Compartimentului Venituri - Serviciul Buget-Venituri - Direcția Economică

Concurs

Anunț privind rezultatele soluționării contestației privind rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat de către Consiliul Județean Dolj la data de 05.10.2021 pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Comp. Implementare, Monitorizare și Evaluare Proiecte - Direcția Afaceri Europene

Concurs

Anunț selecție dosare înscriere, ora 14.00

Concurs

Anunț retragere concursuri

Concurs

08 septembrie 2021, ora 10.00 - Erată privind concursul în vederea ocupării funcției publice de execuție de consilier

Concurs

01 septembrie 2021, ora 09.00 - Anunț privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier

Concurs

04 august 2021, ora 15.00 - Rezultatul final la concursul organizat de către Consiliul Județean Dolj în data de 04.08.2021, în vederea ocupării funcției publice vacante de consilier, gradul profesional superior din cadrul Compartimentului G.I.S-IT și Cadastru - Serviciul Amenajarea Teritoriului

Concurs

04 august 2021, ora 12.30 - Rezultatul obținut la proba scrisă a concursului organizat de către Consiliul Județean Dolj în data de 04.08.2021, în vederea ocupării funcției publice vacante de consilier, gradul profesional superior din cadrul Compartimentului G.I.S-IT și Cadastru - Serviciul Amenajarea Teritoriului

Concurs

15 iulie 2021, ora 15.00 - Rezultatul selecției dosarelor la concursul organizat de către Consiliul Județean Dolj în data de 04.08.2021 - proba scrisă în vederea ocupării funcției publice vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior

Concurs

02 iulie 2021, ora 14.30 - Rezultat final la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut organizat de către Consiliul Județean Dolj în data de 01.07.2021

Concurs

02 iulie 2021, ora 12.00 - Rezultatul obținut la proba scrisă a examenului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, organizat de către Consiliul Județean Dolj în data de 01.07.2021

Concurs

01 iulie 2021, ora 15.00 - Rezultat final la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut organizat de către Consiliul Județean Dolj în data de 01.07.2021

Concurs

01 iulie 2021, ora 12.30 - Rezultatul proba scrisa examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut organizat de către Consiliul Județean Dolj în data de 01.07.2021 - proba scrisă

Concurs

25 iunie 2021 - Anunț privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional superior (ID post 176472) din cadrul Compartimentului G.I.S-IT și Cadastru - Serviciul Amenajarea Teritoriului

Concurs

18 iunie 2021, ora 14.00 - Rezultatul selecției dosarelor la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut organizat de către Consiliul Județean Dolj în data de 01.07.2021 - proba scrisă

Concurs

17 iunie 2021, ora 14.00 - Rezultatul selecției dosarelor la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut organizat de către Consiliul Județean Dolj în data de 01.07.2021 - proba scrisă

Concurs

28 mai 2021 - Anunț privind organizarea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior pentru funcționarii publici de execuție, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Dolj

Concurs

Inchide