În perioada decembrie 2023 – martie  2024, s-a desfășurat și finalizat procedura de achiziție – licitație publică deschisă - a produselor necesare implementării programului pentru perioada 2023-2024.

Au fost încheiate contracte pentru anul școlar 2023-2024, cu următoarele societăți comerciale:

S.C. SIMULTAN S.R.L. (contract nr.11/01.03.2024 – lapte și produse lactate), Asocierea S.C. ISIS PAN S.R.L. – S.C. BISCOTTO S.R.L. (contract nr.12 /01.03.2024 – produse de panificație) și S.C. MATRA S.R.L. (contract nr. 13 /05.03.2024 – mere).

Pe parcursul unei săptămâni, unui preşcolar/elev i se acordă 2 porţii de mere (în zilele de joi și vineri ale fiecărei săptămâni), 3 porţii de lapte UHT (în zilele de luni, marți și miercuri ale săptămânii), 2 porții de produs lactat - iaurt (în zilele de joi și vineri) şi 5 porţii de produse de panificaţie corn/baton și biscuiți/covrigi.

Produse distribuite:

       - Lapte semidegresat 1,8% grăsime, 200 ml UHT, produs de SC Simultan SRL; - Iaurt 1.8% grăsime, 125g, produs de SC Simultan SRL;

       - Mere – cu o greutate de minim 100g/bucată, ambalate individual; Producători: F.H.U. Paciorek , MSAD Slawomir Gorzinski, Grupa Producentow Owocow Zelsad Sp z.o.o.  

       - Corn 80g  și biscuiți din făină integrală echivalent valoare energetică.  În anul școlar 2023-2024, de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 652/2023, la nivelul Județului Dolj, beneficiază un număr de 55.930 de elevi și preșcolari înscriși în instituțiile de învățământ din județ.


Începând cu data de 13.09.2021 va începe distribuția de lapte și produse lactate, produse de panificație și mere în cadrul Programului pentru Școli al României la unitățile școlare beneficiare ale O.G. nr. 13/2017 și H.G. nr. 640/2017 din județul Dolj, în urma încheierii contractelor subsecvente între Consiliul Județean Dolj și S.C. SIMULTAN S.R.L. (contract nr. 63/31.08.2021 - lapte și produse lactate), Asocierea S.C. ISIS PAN S.R.L. - S.C. GTPD S.R.L. - S.C. BISCOTTO S.R.L. (contract nr. 62/30.08.2021 - produse de panificație) și S.C. MATRA S.R.L. (contract nr. 64/31.08.2021 - mere) ;

În data de 28.09.2017 a fost încheiat contractul de furnizare nr. 64 între Consiliul Județean Dolj și Dorna Lactate S.A. cu privire la ”Furnizarea şi distribuirea produselor lactate pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădininiţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, pentru anul şcolar 2017 – 2018 din judeţul Dolj”;

Consiliul Județean Dolj a demarat procedura de achiziție și a încheiat contractul sus menționat în conformitate cu prevederile O.U.G. 96/2002, respectând prevederile art.24 alin. (3) din H.G. 640/2017 publicat în Monitorul Oficial nr. 736/13.09.2017 în care se menționează că ”Procedurile de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică aflate în curs de desfăşurare continuă a se derula potrivit legislaţiei aplicabile la momentul iniţierii lor”. Durata contractului este de 150 de zile de școlarizare, respectiv perioada anului școlar 2017-2018, începând cu data de 04.10.2017 până la data de 15.06.2018;La nivelul județului Dolj vor primi produse lactate un număr de aproximativ 59.801 de beneficiari;

În data de 18.12.2017 a fost încheiat contractul de furnizare nr. 95 între Consiliul Județean Dolj și S.C. Achiziție și Dezvoltare S.R.L. cu privire la ”Furnizarea şi distribuirea produselor de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădininiţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, pentru anul şcolar 2017 – 2018 din judeţul Dolj”; 

Consiliul Județean Dolj a demarat procedura de achiziție și a încheiat contractul sus menționat în conformitate cu prevederile O.U.G. 96/2002, respectând prevederile art.24 alin. (3) din H.G. 640/2017 publicat în Monitorul Oficial nr. 736/13.09.2017 în care se menționează că ”Procedurile de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică aflate în curs de desfăşurare continuă a se derula potrivit legislaţiei aplicabile la momentul iniţierii lor”.Durata contractului este de 94 de zile de școlarizare, respectiv perioada anului școlar 2017-2018, începând cu data de 15.01.2018 până la data de 15.06.2018; La nivelul județului Dolj vor primi produse de panificație un număr de aproximativ 59.801 de beneficiari; 


 

 

 

Inchide