Informații de interes public

D I S P O Z I Ţ I E privind stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a infectării cu COVID–19 (Coronavirus)

Calendarul piețelor, târgurilor și bâlciurilor care se vor desfășura în județul Dolj în anul 2021

Calendarul piețelor, târgurilor și bâlciurilor care se vor desfășura în județul Dolj în anul 2020

Calendarul piețelor, târgurilor și bâlciurilor care se vor desfășura în județul Dolj în anul 2019

Notă de informare privind protecția datelor personale

Legislația de bază în temeiul căreia funcționează instituția

Lista documentelor de interes public comunicate de Consiliul Județean Dolj din oficiu, conform art. 5 alin. (1) din  Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

Certificat privind implementarea și menținerea unui Sistem de Management al Calității care îndeplinește cerințele standardului SR EN ISO 9001:2015

Principiile ce rezultă din jurisprudența CEDO

Rapoarte anuale cu privire la transparenţa decizională la nivelul Consiliului Judeţean Dolj

Rapoarte anuale cu privire la accesul la informaţiile publice în concordanţă cu legea nr. 544/2001

Rapoarte anuale cu privire la solutionarea petitiilor în baza OG nr. 27/2002

 

 

Inchide