NR. CRT

DATA ȘEDINȚEI

CONȚINUT

233 07.09.2023 Hotărâre privind cumpărarea imobilului construcție aflat în proprietatea Băncii Comerciale Române, format din două corpuri de clădire situate în municipiul Craiova, str. Olteț nr. 4, respectiv str. Nicolăescu Plopșor nr. 2A și preluarea contractelor de concesiune a terenurilor aferente
232 07.09.2023 Hotărâre privind aprobarea actului adițional nr. 1 la acordul de parteneriat nr. 34729/09.12.2022 încheiat între Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Dolj, în calitate de lider de parteneriat si unitățile administrativ-teritoriale din județele Dolj, Olt și Mehedinți, în vederea implementării proiectului ”Traseu Eurovelo 6 Mehedinți – Dolj – Olt” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C11/I.4, Componenta 11 — Turism și cultură, Investiția I.4. ”Implementarea a 3.000 km trasee cicloturistice”
231 07.09.2023 Hotărâre privind aprobarea depunerii de către Județul Dolj a proiectului “Asigurarea accesului la educație a elevilor din județul Dolj prin achiziția de microbuze mai puțin poluante” în cadrul Programului privind îmbunătățirea calității aerului și reducerea cantității de emisii de gaze cu efect de seră, prin utilizarea pentru transportul elevilor a autovehiculelor mai puțin poluante de tipul microbuzelor electrice, hibride și alimentate cu gaz natural comprimat
230 31.08.2023 Hotărâre privind aprobarea întreprinderii demersurilor necesare participării U.A.T Județul Dolj ca membru fondator la înființarea „Organizației de Management al Destinației Dolj”
229 31.08.2023 Hotărâre privind aprobarea Hărților strategice de zgomot pentru Aeroportul Internațional Craiova
228 31.08.2023 Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a valorii totale actualizate a proiectului „Creșterea eficienței energetice, a rezistenței și stabilității clădirii publice (Corp C2) situată în Str. Tabaci, nr. 1, Municipiul Craiova, județul Dolj”
227 31.08.2023 Hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 18339/12.09.2018, încheiat între Consiliul Judeţean Dolj şi C.M.I. Dr. FLORESCU T. MARIUS-EUGEN pentru spaţiul situat în incinta Unităţii Medico-Sociale Sadova, cu o perioadă de 5 (cinci) ani
226 31.08.2023 Hotărâre privind revocarea dreptului de administrare acordat Direcţiei Judeţene de Servicii Publice şi Utilităţi Dolj şi constituirea dreptului de administrare în favoarea Instituţiei Avocatul Poporului asupra unui spaţiu situat în str. Constantin Lecca, nr. 32 (fost nr. 28), Craiova, Dolj
225 31.08.2023 Hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al R.A. Aeroportul Internațional Craiova asupra unui teren în suprafață de 34.777 mp, aparținând domeniului public al Județului Dolj
224 31.08.2023 Hotărâre privind numirea membrilor – reprezentanți ai Consiliului Judeţean Dolj în Consiliul de Administraţie, în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității și în grupul de acțiune antibullying constituite în cadrul Liceului Tehnologic Special „Pelendava” Craiova, pentru anul școlar 2023 - 2024 
223 31.08.2023 Hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii pentru Unitatea Medico – Socială Cetate
222 31.08.2023 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Dolj pe anul 2023 şi rectificarea listei sinteză a obiectivelor de investiţii pentru anul 2023
221 31.08.2023 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile al Bibliotecii Judeţene „Alexandru şi Aristia Aman”, pe anul 2023
220 31.08.2023 Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat al Centrului Județean pentru Protecția Naturii, Turism și Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj pentru anul 2023
219 31.08.2023

Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Direcției Judeţene de Servicii Publice şi Utilităţi Dolj pe anul 2023

218
10.08.2023
217
10.08.2023
216
10.08.2023
215
10.08.2023
214
10.08.2023
213
27.07.2023
212
27.07.2023
211
27.07.2023
210
27.07.2023
209
27.07.2023
208
27.07.2023
207
27.07.2023
206
27.07.2023
205
27.07.2023
204
27.07.2023
203
27.07.2023
202
27.07.2023
201
27.07.2023
200
27.07.2023
199
27.07.2023
198
27.07.2023
197
27.06.2023
196
27.06.2023
195
27.06.2023
194
27.06.2023
193
27.06.2023
192
27.06.2023
191
27.06.2023
190
27.06.2023
189
27.06.2023
188
27.06.2023
187
27.06.2023
186
27.06.2023
185
27.06.2023
184
27.06.2023
183
27.06.2023
182
27.06.2023
181
27.06.2023
180
27.06.2023
179
27.06.2023
178
27.06.2023
177
27.06.2023
176
27.06.2023
175
27.06.2023
174
27.06.2023
173
27.06.2023
172
22.06.2023
171
25.05.2023
170
25.05.2023
169
25.05.2023
168
25.05.2023
167
25.05.2023
166
25.05.2023
165
25.05.2023
164
25.05.2023
163
25.05.2023
162
25.05.2023
161
25.05.2023
160
25.05.2023
159
25.05.2023
158
25.05.2023
157
25.05.2023
156
25.05.2023
155
25.05.2023
154
25.05.2023
153
25.05.2023
152
25.05.2023
151
25.05.2023
150
25.05.2023
149
25.05.2023
148
25.05.2023
147
12.05.2023
146
12.05.2023
145
12.05.2023
144
12.05.2023
143
12.05.2023
142
28.04.2023
141
28.04.2023
140
28.04.2023
139
28.04.2023
138
28.04.2023
137
28.04.2023
136
28.04.2023
135
28.04.2023
134
28.04.2023
133
28.04.2023
132
28.04.2023
131
28.04.2023
130
28.04.2023
129
28.04.2023
128
28.04.2023
127
28.04.2023
126
28.04.2023
125
28.04.2023
124
28.04.2023
123
28.04.2023
122
28.04.2023
121
28.04.2023
120
28.04.2023
119
28.04.2023
118
28.04.2023
117
20.04.2023
116
20.04.2023
115
20.04.2023
114
20.04.2023
113
20.04.2023
112
20.04.2023
111
28.03.2023
110
28.03.2023
109
28.03.2023
108
28.03.2023
107
28.03.2023
106
28.03.2023
105
28.03.2023
104
28.03.2023
103
28.03.2023
102
28.03.2023
101
28.03.2023
100
28.03.2023
99
28.03.2023
98
28.03.2023
97
28.03.2023
96
28.03.2023
95
28.03.2023
94
28.03.2023
93
28.03.2023
92
28.03.2023
91
28.03.2023
90
28.03.2023
89
28.03.2023
88
28.03.2023
87
28.03.2023
86
28.03.2023
85
28.03.2023
84
28.03.2023
83
28.03.2023
82
28.03.2023
81
17.03.2023
80
17.03.2023
79
17.03.2023
78
17.03.2023
77
17.03.2023
76
06.03.2023
75
24.02.2023
74
24.02.2023
73
24.02.2023
72
24.02.2023
71
24.02.2023
70
24.02.2023
69
24.02.2023
68
24.02.2023
67
24.02.2023
66
24.02.2023
65
24.02.2023
64
14.02.2023
63
02.02.2023
62
02.02.2023
61
02.02.2023
60
02.02.2023
59
02.02.2023
58
02.02.2023
57
02.02.2023
56
02.02.2023
55
02.02.2023
54
02.02.2023
53
02.02.2023
52
02.02.2023
51
02.02.2023
50
02.02.2023
49
02.02.2023
48
02.02.2023
47
02.02.2023
46
02.02.2023
45
02.02.2023
44
02.02.2023
43
02.02.2023
42
02.02.2023
41
02.02.2023
40
02.02.2023
39
02.02.2023
38
02.02.2023
37
02.02.2023
36
02.02.2023
35
02.02.2023
34
02.02.2023
33
02.02.2023
32
02.02.2023
31
02.02.2023
30
02.02.2023
29
02.02.2023
28
02.02.2023
27
02.02.2023
26
27.01.2023
25
17.01.2023
24
17.01.2023
23
17.01.2023
22
17.01.2023
21
17.01.2023
20
17.01.2023
19
17.01.2023
18
17.01.2023
17
17.01.2023
16
17.01.2023
15
17.01.2023
14
17.01.2023
13
17.01.2023
12
17.01.2023
11
11.01.2023
10
11.01.2023
9
11.01.2023
8
11.01.2023
7
11.01.2023
6
11.01.2023
5
11.01.2023
4
11.01.2023
3
11.01.2023
2
11.01.2023
1
11.01.2023
Inchide